miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Posiedzenie Rady Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu  

0 689

W poniedziałek, 15 maja, w Gmachu Głównym Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu odbyło się posiedzenie Rady Muzeum, w którym, oprócz członków Rady, uczestniczyli także przedstawiciele instytucji.

Czytaj również: Szybcy i wściekli 10, Mario Brothers, Strażnicy galaktyki, Trzej muszkieterowie. Helios zaprasza na film [Repertuar]

W obradach brali udział m.in.: Przewodniczący Rady Muzeum Witold Kozłowski – Marszałek Województwa, Członek Zarządu Iwona Gibas, radna województwa i wiceprzewodnicząca Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, starosta Powiatu Nowosądeckiego Marek Kwiatkowski oraz zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Magdalena Majka.

Obrady prowadził Przewodniczący Marszałek Województwa Witold Kozłowski. Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Muzeum za 2022 rok, a także omówiono plan na rok 2023.

Dyrektor jednostki Robert Ślusarek podziękował Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu za przyznaną w ostatnim czasie dotację na podwyżki dla pracowników instytucji, zaznaczając, że po długim okresie stagnacji, od roku 2019 nastąpił duży progres w poziomie uposażenia pracowników muzeum. Od roku 2019 do roku 2023 średnia płaca w jednostce wzrosła o ok. 65 %.

Dyrektor podkreślił również wkład i duże zaangażowanie władz województwa w dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego: – Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu oraz pani marszałek Iwonie Gibas za przychylność na rzecz naszego Muzeum. Dzięki przyznawanym środkom możemy rozwijać naszą ofertę kulturalną i prowadzić wiele działań inwestycyjnych służących ochronie dziedzictwa naszego regionu.

Czytając przygotowany przez dyrekcję muzeum materiał merytoryczny, sprawozdanie z działalności jednostki, informacje na temat gromadzonych zbiorów, ale też o organizowanych wydarzeniach, przy tak szeroko prowadzonej działalności muzeum, każdy z członków rady jest pod ogromnym wrażeniem waszej pracy, za co dziś dziękuję. Dziękuję Pani Marszałek Iwonie Gibas, która opiekuje się małopolską kulturą. Razem z departamentem kultury naszego urzędu i jego pracownikami, na czele z dyrektor Moniką Gubałą, wykonujecie ogromną pracę na rzecz naszego dziedzictwa i za to należą się słowa ogromnego uznania – powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Ważnym aspektem w działalności Muzeum jest również baza lokalowa, szczególnie z przeznaczeniem na przestrzeń magazynową. – W ostatnim czasie, dzięki panu Marszałkowi Witoldowi Kozłowskiemu, przekazano nieruchomość po dawnym Studium Pielęgniarskim przy ul. Jagiellońskiej 45, na potrzeby naszej instytucji – podkreślił Dyrektor. 

Na koniec dyskusji Pani Iwona Gibas, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, wyraziła podziękowanie za działalności naukową Muzeum, w tym prowadzenie wydawnictw: Studia Sandecjana, Zeszyty Sądecko-Spiskie oraz niezwykle staranne pod względem edytorskim wydawnictwa katalogowe. – Kulturę traktujemy bardzo poważnie. To druga pozycja w budżecie województwa. Każda instytucja kultury, dla której jesteśmy organizatorem, jest dla nas równie ważna – powiedziała Iwona Gibas.

Warto wspomnieć, iż dzięki dotacji Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu nabyło w ostatnim czasie niezwykle cenny zabytek, jakim jest album projektów Bronisławy Rychter-Janowskiej, zakupiony ze środków Województwa Małopolskiego. 

Należy  także odnotować i podkreślić dobrą współpracę tutejszego muzeum z  Urzędem Miasta Nowego Sącza, który pozytywnie przychylił się  do prośby tutejszego muzeum o dokonanie na jego rzecz darowizny w postaci  dzieł Władysławy Iwańskiej, znanej malarki sądeckiej. W tym kontekście Marszałek zwrócił się również do Władz Miasta Nowego Sącza reprezentowanych na posiedzeniu prze Panią Magdalenę Majkę -Wiceprezydent Nowego Sącza z słowami  podziękowania za uregulowanie własności MCK Sokół w Nowym Sączu. 

Na koniec Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski w sposób szczególny podziękował Radzie Muzeum, dyrekcji muzeum oraz całej społeczności muzealnej za ogromny wkład pracy merytorycznej w propagowanie dziedzictwa kulturowego Sądecczyzny. Jak podkreślił Marszałek: – potencjał ten jest widoczny w przestrzeni kulturowej Małopolski. W kilku ciepłych słowach  zwrócił się także do starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego z podziękowaniem za przekazanie praw własnościowych spuścizny artystycznej Nikifora Krynickiego – Epifaniusza.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź