miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Powstało Nowosądeckie Forum Młodzieży

0 612

W Nowym Sączu powstało Nowosądeckie Forum Młodzieży. Organizacja skupia uczniów sądeckich szkół średnich. Jej głównym zadaniem jest opiniowanie oraz doradztwo prezydentowi Nowego Sącza w sprawach związanych z aktywnością nowosądeckiej młodzieży. Forum posiada swój profil na Facebook – KLIK

 

Czytaj również: 195 tysięcy złotych dla uczniów szkół powiatowych! [Zdjęcia]

 

Udało się! Z dniem 31 października rozpoczęła się działalność Nowosądeckiego Forum Młodzieży czytamy komunikat na profilu facebook forum. W skład organu doradczego względem Urzędu Miasta Nowego Sącza weszli (od lewej wg głównego zdjęcia profilowego):

Grzegorz Ormiański uczeń Zespołu Szkół Samochodowych, Wiceprzewodniczący SU ( 2017-2018), Przewodniczący SU ( 2018-2019), działacz społeczny, Wiceprzewodniczący Nowosądeckiego Forum Młodzieży,

Gabriela Marszałek uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,

Kuba Kruczek uczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych, działacz społeczny oraz fotograf,

Jakub Belski uczeń Zespołu Szkół Społecznych Splot, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, instruktor Harcerski w stopniu przewodnika Ratownik ZHP. Pływak i sędzia pływacki. Przewodniczący Nowosądeckiego Forum Młodzieży,

Paulina Stafińska uczennica Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. Aktywistka społeczna udzielająca się m.in w Strzelcu,

Ania Filipów uczennica i Przewodniczącą Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego, wolontariuszka.

Kuba Machowski uczeń Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych, instruktor ZHP, Tancerz w zespole regionalnym Niskowioki, Sztandarowy w ZSEM,

Kuba Kościółek uczeń I Liceum im. Jana Długosza, Przewodniczący SU ( 2018-2019). Aktywnie udziela się w diecezji tarnowskiej jako ceremoniarz,

Klara Grewenda uczennica uczennica Katolickiego Liceum Sztuk Plastycznych, aktywistka,

Kaśka Śmigowska

– Bardzo dziękuję wam za zaangażowanie i interesowanie się sprawami miasta – powiedział na inauguracyjnym spotkaniu grupy prezydent Ludomir Handzel. – Chciałbym wsłuchiwać się w wasz głos i zachęcam was do aktywnego działania na rzecz miasta.

 

 

Celem działania Forum jest służenie lokalnej społeczności młodzieży oraz wspieranie i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez współpracę z Prezydentem Miasta Nowego Sącza. Forum służy wymianie poglądów i opinii oraz podejmowaniu inicjatyw w sprawach dotyczących lokalnej młodzieży.

Członkowie NFM zostali powołani zarządzeniem Prezydenta Miasta spośród aktywnych społecznie i samorządowo uczniów nowosądeckich szkół, którzy wyrazili zgodę na pracę w ramach Forum.

Rafał Kmak
fot. Facebook NFM

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź