miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Prawie 12 milionów na rozbudowę sieci ciepłowniczej! MPEC podpisało umowę

0 216

Wczoraj, 16 marca w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (MPEC) Sp. z o.o. w Nowym Sączu została podpisana umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja – przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte w Nowym Sączu” projektu pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego”.

 

Czytaj również: Witowice Dolne: Czołówka dwóch osobówek [Zdjęcia]

 

Umowa zawarta została pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu MPEC Pawła Kupczaka oraz Wiceprezesa Zarządu MPEC Andrzeja Brzezińskiego a Termores Sp. z o.o. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Janusza Pisarka jako konsorcjum: Termores Sp. z o.o. i Presystem Sp. z o.o. sp. k., w obecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej MPEC Miłosza Treita i Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla.

 

 

Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego, w którym zobowiązał się wykonać zadanie za 11 830 140 zł brutto. Termin wykonania robót ziemnych przewidziany jest od kwietnia do wrzesień 2020 r.

Prezydent Ludomir Handzel wyraził swoją aprobatę i zadeklarował swoje wsparcie dla projektów rozwojowych sądeckiego MPEC-u. – Cieszę się, że w ciągu ostatnich kilkunastych miesięcy po raz kolejny jestem w siedzibie spółki jaką jest MPEC. Jest to wizyta związana z pozyskaniem środków finansowych albo rozpoczęciem ważnej inwestycji. Dzięki pracom, które będą realizowane na osiedlu Westerplatte i Barskim w tym roku mieszkańcy tych osiedli już następną zimę odczują większy komfort i bezpieczeństwo związane z ogrzewaniem, poprzez modernizację 50 letnich sieci ciepłowniczych zostanie zminimalizowane ryzyko awarii w tym obszarze – mówił Prezydent Handzel.

Modernizacja osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Westerplatte polegać będzie na likwidacji starej sieci kanałowej i zastąpienie jej preizolowaną siecią ciepłowniczą. Podczas tego zadania w miejsce rozdzielni ciepła w każdym budynku zostanie zabudowany indywidualny węzeł cieplny (centralne ogrzewanie + ciepła woda użytkowa), w wyniku czego w efekcie końcowym zostanie zlikwidowana wymiennikownia grupowa przy ul. Lwowskiej.

Na dzień dzisiejszy do obiektów na osiedlu Westerplatte ciepła woda użytkowa oraz czynnik grzewczy do celów centralnego ogrzewania podawany jest bezpośrednio do instalacji odbiorczych obiektów z wymiennikowni grupowej. Tego typu rozwiązanie nie daje możliwości indywidualnej regulacji parametrów czynnika grzewczego takich jak temperatura i ciśnienie, w wyniku czego parametry te są identyczne dla wszystkich obiektów zasilanych z wymiennikowni.

W wyniku modernizacji sieci ciepłowniczej ciepła woda użytkowa i czynnik grzewczy dla celów centralnego ogrzewania będzie przygotowywany bezpośrednio w danym budynku za pomocą wymiennika ciepła i da możliwość ustalenia indywidualnych parametrów pracy instalacji w obiektach.

Ponadto efektem modernizacji będą:
– mniejsze straty ciepła na przesyle,
– zminimalizowanie ryzyka awarii i związanych z nim przerw w dostawie ciepła,
– zautomatyzowany system ciepłowniczy i możliwość zdalnej regulacji parametrów instalacji w obiektach.

Bezpośrednim celem Projektu jest:
– zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych,
– poprawie stanu technicznego istniejących sieci, a przez co zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła.
– ograniczeniu występowania ubytków wody sieciowej,
– projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

Wartość projektu: 11 830 140 zł brutto
Termin realizacji inwestycji: marzec 2020 r. do maj 2021 r.

Opr. Rafał Kmak
fot.: MPEC w Nowym Sączu

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź