miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

PWSZ Nowy Sącz: Vivat Akademia, Vivant Professores! 24. rok akademicki rozpoczęty

0 400

Podobnie jak rok temu, tak i w tym, ze względu na obowiązujące obostrzenia pandemiczne, inauguracja 24. roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (PWSZ) w Nowym Sączu odbyła się (8 października, piątek, br.) w skromniejszym gronie i była transmitowana przez Internet na uczelnianej stronie.

 

Czytaj również: Marszałek Województwa Małopolskiego na Sądecczyźnie. Będzie mocne wsparcie Sądecczyzny?

 

W inauguracji roku akademickiego 2021/2022, w auli im. prof. Andrzeja Bałandy, uczestniczyli członkowie Rady Uczelni, Senatu, dyrekcje instytutów, studenci pierwszego roku reprezentujący poszczególne instytuty, a także grono gości, w tym przedstawiciele zaprzyjaźnionych uczelni technicznych.

JM rektor, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ rozpoczął spotkanie od wspomnienia. Minutą ciszy uczczono zmarłych w ostatnim czasie pracowników Uczelni: prof. dr. hab. Bogdana Fijałkowskiego, prof. dr hab. Marię Chrzanowską, dr Renatę Filipowicz oraz mgr. inż. arch. Jerzego Półtoraka.

 

 

Przemówienie Rektora
W przemówieniu inauguracyjnym rektor Mariusz Cygnar powiedział m.in.:

– Zgodnie z nowelizacją Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, spełniając określone kryteria, uzyskaliśmy status akademii nauk stosowanych. To jednoznacznie potwierdza naszą wartość nie tylko wśród uczelni zawodowych. Pomimo wciąż trwającej pandemii, dzięki zaangażowaniu nauczycieli akademickich, pracowników administracji i obsługi zapewniamy naszym studentom nie tylko właściwy proces kształcenia, ale dajemy poczucie bezpieczeństwa we wszystkich obszarach działalności Uczelni. Poprzedni rok akademicki był, niestety, okupiony brakiem możliwości realizacji zajęć dydaktycznych w sposób tradycyjny na większości kierunków, był znacznym dyskomfortem zarówno dla nauczycieli akademickich jak i studentów. Nie można uzyskać kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych jedynie w formie online, tym bardziej, że jesteśmy Uczelnią, która prowadzi kierunki o profilu praktycznym. W obecnym roku akademickim mogliśmy wrócić do przysłowiowej normalności. (…)

Bogata oferta kształcenia
– Pomimo wielu trudności związanych z pandemią aktywnie poszerzamy ofertę kształcenia, co jest bardzo istotne dla rozwoju naszej Uczelni, uzupełniamy kierunki, które mają uzasadnienie na naprawdę trudnym dzisiaj rynku pracy. Podjęte w poprzednim roku akademickim działania pozwoliły uruchomić dwa nowe kierunki kształcenia. Są to: w Instytucie Pedagogicznym – projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów, a w Instytucie Języków Obcych – lingwistyka praktyczna. Oba kierunki są kierunkami drugiego stopnia, co też jest bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju naszej Uczelni. Łącznie oferujemy aż 18 kierunków pierwszego stopnia, 8 kierunków drugiego i dwa kierunki pięcioletnie – jednolite studia magisterskie oraz szeroką ofertę studiów podyplomowych i kursów dla różnych grup zawodowych. Warto podkreślić, że w ostatnich 6 latach uruchomiliśmy aż 14 kierunków studiów. Bogata oferta kształcenia znajduje też swoje uzasadnienie w dużym zainteresowaniu kandydatów na studia. W tym roku o przyjęcie na pierwszy rok studiów starało się około 1700 kandydatów, natomiast przyjętych zostało 1200 studentów. W roku akademickim 2021/2022, na wszystkich latach, kształcenie rozpoczęło około 3500 studentów. (…)

Rektor Mariusz Cygnar punktował także prowadzone i planowane dla Uczelni inwestycje, które również mają znaczenie dla jej rozwoju. Jest to budowa budynku dla Instytutu Ekonomicznego oraz rozbudowa Domu Studenta. W planach jest rozbudowa Instytutu Pedagogicznego i, w kolejności, Instytutu Technicznego.

Kadry podnoszą kwalifikacje
Podkreślił też, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa jest jednym z większych zakładów pracy w subregionie sądeckim.

– (…) Zatrudniamy 440 osób: nauczycieli akademickich, pracowników biblioteki oraz pracowników administracji i obsługi. Od 1 października w Uczelni pracuje 282 nauczycieli akademickich. Nauczyciele akademicy stanowią aż 68 procent ogółu zatrudnionych. Aż 65 procent spośród nich to nauczyciele z tytułami i stopniami naukowymi, dla których nasza Uczelnia jest podstawowym miejscem pracy. Znaczący jest również rozwój i podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. W poprzednim roku akademickim stopnie naukowe uzyskało 7 nauczycieli akademickich: jedna – tytuł naukowy profesora, jedna – doktora habilitowanego, a 5 – stopień doktora. Dla 5 spośród wymienionych podstawowym miejsce pracy jest Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa. Sześciu naszych nauczycieli akademickich ma otwarte przewody doktorskie.

Warto wspomnieć, że w ostatnich 6 latach około 45 pracowników, dla których Uczelnia jest podstawowym miejscem zatrudnienia, uzyskało stopnie i tytuły naukowe.

Przywołane liczby mówią same za siebie. Stajemy się uczelnią, w której dominuje zasada zatrudnienia na podstawowym miejscu pracy, co jest warunkiem zasadniczym, a zarazem koniecznym do bycia Uczelnią w pełnym tego słowa znaczeniu.

Nagrody i wyróżniania dla Uczelni
– Doceniamy aktywność pracowników i zaangażowanie w codzienną pracę. W rankingach i ogólnopolskich konkursach po raz kolejny zostaliśmy Uczelnią liderów. W tym rankingu wyróżnia się uczelnie kształcące studentów zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz wykazujące aktywną współpracę z podmiotami lokalnego rynku pracy, władzami miasta i regionu. Jako jedyna uczelnia otrzymaliśmy w Berlinie nagrodę Made in Poland. Kilka dni temu otrzymaliśmy w Krakowie na Polskim Kongresie Przedsiębiorczości nagrodę Grand Prix 2021. To jest wymiar współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Bez pracodawców, bez przedsiębiorców Uczelnia, tak naprawdę, nie miałaby racji bytu. (…)

Przesłanie do studentów pierwszego roku
– W sposób szczególny zwracam się do studentów pierwszego roku. To dla was bardzo ważny etap w życiu. Za chwilę złożycie ślubowanie, które będzie formalnym aktem przyjęcia w poczet studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Rozpoczynacie kolejny etap edukacji. Dokonaliście ważnego i, w moim przekonaniu, bardzo dobrego wyboru. Jesteśmy uczelnią o jasno zdefiniowanych wymaganiach wyrażonych w efektach kształcenia na kierunkach praktycznych, które zapewnią wam zdobycie nie tylko gruntownej wiedzy, ale także kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych, zarówno w naszych pracowniach i laboratoriach, jak i w ramach praktyk zawodowych organizowanych w zakładach pracy. Przed wami ciekawa, ale i niełatwa droga. (…)

– Cieszy nas fakt, że spośród innych uczelni wybraliście właśnie nas, a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa da wam coś co zapamiętacie na całe życie i będziecie uprawiać zawód, który da wam satysfakcję i nadzieję na osiągnięcie sukcesu w życiu zawodowym. Ale to, czego się nauczycie, zależy tylko i wyłącznie od was. Dla każdego człowieka wykształcenie powinno być niezwykle ważne, bowiem daje poczucie posiadania rzeczy niematerialnych, ale na zawsze trwałych, których nikomu nie można odebrać. (…)

Quod bonum…
– Życzę wszystkim satysfakcji w wykonywaniu codziennych zadań jakie przed nami stawia codzienne życie uczelniane. Od nas samych zależy kształt wzajemnej współpracy i rozwój otaczającej nas rzeczywistości. Z optymizmem i nadzieją otwieram 24. rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.

– Niech będzie dobry, szczęśliwy, pomyślny oraz z pomocą losu owocny. „Quod bonum, felix, faustum fortunatumque sit!”

Immatrykulacja
Ślubowanie studentów pierwszego roku – przedstawicieli wszystkich instytutów Uczelni oraz immatrykulację poprowadziła prorektor dr Halina Potok, a symbolicznego przyjęcia ich do uczelnianej społeczności dokonał rektor Mariusz Cygnar.

Immatrykulację zakończyła pieśń żaków: „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia imienia Fryderyka Chopina w Nowym Sączu, pod dyrekcją Marzeny Pikuły.

Student do studentów…
Z przesłaniem i życzeniami dla rozpoczynających studia i uczelnianej społeczności wystąpił przedstawiciel Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, student pierwszego roku pielęgniarstwa w Instytucie Zdrowia Szymon Bochenek.

Odznaczenia, medale, nagrody
Uroczyste spotkanie inaugurujące kolejny rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu było też okazją do wyróżnienia i uhonorowania pracowników Uczelni.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: dr inż. Anna Mikulec – adiunkt w Instytucie Technicznym oraz dr Jarosłw Handzel – adiunkt w Instytucie Ekonomicznym.

Grupa pracowników Uczelni wyróżniona została złotymi, srebrnymi i brązowymi Medalami Za Długoletnią Służbę, które przypinał wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę uhonorowano również zmarłą w czerwcu bieżącego roku prof. dr hab. Marię Chrzanowską – profesor w Instytucie Kultury Fizycznej. W Jej imieniu medal odebrała córka – dr Marta Chrzanowska-Foltzer.

Prorektor dr Marek Reichel poinformował o nagrodach rektora dla pracowników uczelni, a także o uzyskanych w minionym roku akademickim tytułach i stopniach naukowych.

Tytuł naukowy profesora uzyskał dr hab. Mirosław Michalik z Instytutu Pedagogicznego, stopień naukowy doktora habilitowanego – dr Tomasz Maślanka z Instytutu Ekonomicznego, stopień naukowy doktora: mgr Monika Danielska i mgr Agnieszka Zwolenik z Instytutu Ekonomicznego, mgr Maria Merklinger-Soma z Instytutu Zdrowia oraz mgr Rafał Stabrawa i mgr Piotr Urbański z Instytutu Kultury Fizycznej. Wyróżnionym dyplomy wręczył rektor Mariusz Cygnar.

PWSZ – Uczelnia promująca bezpieczeństwo
Zastępca komendanta Miejskiego Policji w Nowym Sączu, młodszy inspektor magister Adam Bukański wraz z ekspertem Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie podinspektorem Wojciechem Chechelskim wręczyli rektorowi Mariuszowi Cygarowi kolejny certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo”.

Puchary dla sportowców
Wiceprezes Akademickiego Związku Sportowego Uczelni Zbigniew Małek poprowadził część inauguracji roku akademickiego, w której uhonorowano studentów, którzy reprezentując barwy PWSZ sięgnęli po medale w sportowych rywalizacjach.

Złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w Gdyni w piłce plażowej wywalczyły Klaudia Litawa i Paulina Tokarczyk. Złoto i srebro w Akademickich Mistrzostwach Polski ma uczelniana, męska drużyna piłki nożnej.

Na szczególne wyróżnienie zasłużyła absolwentka i ponownie studentka (studia II stopnia) PWSZ w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym, kajakarka – mistrzyni świata, olimpijka – uczestniczka olimpiady w Tokio Klaudia Zwolińska.

Życzenia dla uczelnianej społeczności
Życzenia dla uczelnianej społeczności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu przekazali: wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, który też odczytał list ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Artur Bochenek, który odczytał list prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla oraz starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podarował miniaturkę znakomitego nowosądeckiego plastyka Wacława Jagielskiego..

Wykład inauguracyjny ph. „Wkład polskich twórców w rozwój techniki i technologii” wygłosił prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, dr h. c. multi.

Goście uczelnianej uroczystości
Gośćmi Uczelni podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 byli także: radna Sejmiku Samorządowego Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, przedstawiciele firmy Wiśniowski: dyrektor pionu konstrukcyjnego Dariusz Złocki oraz dyrektor rozwoju technologicznego Tomasz Długopolski, przedstawiciele duchowieństwa: proboszcz parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu ksiądz doktor Jan Siedlarz, duszpasterz akademicki Uczelni ksiądz Łukasz Plata.

Na zaproszenie rektora Mariusza Cygnara odpowiedzieli również: prorektor do spraw strategii i marketingu Uniwersytetu w Preszowie docent doktor inżynier Peter Adamišin, prorektor do spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu doktor inżynier Ryszard Pukała, prorektor ds. nauczania i rozwoju Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu doktor Katarzyna Wadoń – Kasprzak.

Na inaugurację przybyli również: przewodniczący Rady Uczelni Janusz Komurkiewicz, były rektor PWSZ, profesor doktor habilitowany Zbigniew Ślipek i były prorektor Uczelni doktor Janusz Peter.

Msza święta w intencji akademickiej społeczności
Przed inauguracją, w kościele p.w. św. Kazimierza, przy ul. Długosza, odprawiona została msza święta w intencji społeczności akademickiej naszej Uczelni, którą koncelebrował ordynariusz diecezji tarnowskiej, ks. bp Andrzej Jeż.

Link do zapisu wideo uroczystej inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w PWSZ w Nowym Sączu: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4396-inauguracja-roku-akademickiego-2021–2022-transmisja-on-line

W najbliższym czasie zamieścimy audioseskrypcję do wideo inauguracji roku akademickiego w PWSZ w Nowym Sączu.

źródło i fot.: PWSZ Nowy Sącz

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź