miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Radni przegłosowali przesunięcia środków celem ratowania spółki NOVA! Tym samym ucierpią dopłaty do Sądeckich Wodociągów…

Burzliwa dyskusja wiceprezydenta, radnych, wójtów i przedstawicieli Sądeckich Wodociągów

2 1 724

Prawie 4 godziny trwała burzliwa dyskusja nad możliwością przesunięcia środków pieniężnych z Sądeckich Wodociągów celem ratowania innej sądeckiej spółki odpowiedzialnej za śmieci  spółki NOVA. Ostatecznie radni przegłosowali uchwałę. – Efektem mogą być podwyżki cen wody nawet 200 zł na czteroosobową rodzinę kwartalnie grzmiał na mównicy w sądeckim Magistracie prezes Wodociągów Tadeusz Frączek. W obradach uczestniczyli gospodarze sąsiednich gmin akcjonariusze Sądeckich Wodociągów.

 

Czytaj również: 27-letni Sądeczanin znęcał się nad matką! Grozi mu nawet 5 lat więzienia

 

Przypomnijmy, podczas wczorajszego (2 sierpnia) głosowania procedowano ten sam projekt uchwały, który nie przeszedł w poniedziałek (29 lipca), na poprzedniej sesji RM. Uchwała „w sprawie uchylenia uchwały Nr V/48/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r”. została podjęta. Z założenia ma ona spowodować brak dodatkowych opłat dla mieszkańców z tytułu obsługi za wywóz śmieci.

 

Treść uchwały wraz z uzasadnieniem:

W związku z powyższym prezes Sądeckich Wodociągów Tadeusz Frączek poinformował radnych oraz opinię publiczną, iż na skutek takiej decyzji cena wody może wzrosnąć nawet o 200 zł na kwartał (w przeliczeniu na czteroosobową rodzinę). Zarząd spółki wydał dodatkowo oświadczenie:

Oświadczenie Sądeckich Wodociągów Sp. z o. o.  
w sprawie obowiązujących taryf

 

W związku z projektem uchwały Rady Miasta Nowego Sącza dotyczącym uchylenia dopłat do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz dyskusji związanej z tym projektem wyjaśniamy, co następuje:
 1. Taryfa za wodę i ścieki na terenie Nowego Sącza oraz gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wielka, Korzenna, Chełmiec, Grybów, Łącko została zatwierdzona decyzją
  z 26 kwietnia 2018 r. na trzy lata przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Obowiązuje do połowy 2021 r.

  Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są informacje przekazywane podczas XVII sesji Rady Miasta Nowego Sącza o możliwości doraźnej zmiany taryfy. Zmiana może nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach opisanych w ustawie, które w chwili obecnej nie mają zastosowania.

  Ponadto przypominamy, że w 2015 r. Wspólnicy podjęli uchwałę (dokument z 29 września 2015 r.) zobowiązującą Sądeckie Wodociągi do stosowania na całym obszarze działania jednolitej taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.
   

 1. Dopłaty dla mieszkańców uchwalane są przez poszczególne samorządy. Na terenie działalności Sądeckich Wodociągów stosowane są od 2014 r. Mają bezpośredni związek z przeprowadzoną – największą w Małopolsce – inwestycją unijną w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Podstawą stosowania dopłat jest art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, który mówi, że: „Rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.”

  Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są tezy, że dopłaty dla mieszkańców są subsydiowaniem lub dofinansowaniem Spółki Sądeckie Wodociągi z budżetu miasta Nowego Sącza. Te nieprawdziwe stwierdzenia zawarte są w uzasadnieniu do projektu uchwały uchylającej dopłaty. Dopłaty dotyczą wyłącznie gospodarstw domowych i uzupełniają cenę płaconą przez mieszkańców do wysokości obowiązującej taryfy.
   

 1. Zysk Spółki Sądeckie Wodociągi za 2018 r. wyniósł 5,5 mln złotych i w całości został przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. Zdecydowało o tym Walne Zgromadzenie Wspólników uchwałą z 17 maja 2019 r. – bez sprzeciwu miasta Nowego Sącza.

  Jednocześnie informujemy, że nieprawdziwe są informacje o tym, aby zgodnie z regulacjami prawnymi, które obowiązują Spółkę Sądeckie Wodociągi, zysk za 2018 r. mógł zostać przeznaczony na dopłaty do taryfowych grup odbiorców – jest to prawnie niemożliwe.

  Ponadto stwierdzamy, że w obecnej sytuacji finansowej, zysk ten służy wyłącznie spłacie zobowiązań finansowych. Zobowiązania te zostały zaciągnięte z tytułu realizacji inwestycji, w tym największego projektu wodno-ściekowego w Małopolsce o wartości 420 mln złotych.
  Obecnie zadłużenie spółki wynosi 115 milionów złotych, a tylko w tym roku przedsiębiorstwo spłaci ponad 15 milionów złotych kredytów, obligacji i odsetek. Podobnie będzie w latach kolejnych.
   

 1. Wydatki Sądeckich Wodociągów na rozwój i modernizację sieci prowadzone są przede wszystkim na terenie Nowego Sącza. Tylko w 2018 r. w Nowym Sączu wykonano zadania – z budżetu spółki – na kwotę 6,1 mln złotych. A w pierwszym półroczu 2019 r. już prawie 4 mln złotych.

 

Podsumowując: Sądeckie Wodociągi są zobowiązane do wyliczania wysokości taryfy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. I spółka się do tego stosuje! To warunek zatwierdzenia taryfy przez państwowego regulatora – Wody Polskie.

 

Nowy Sącz, 2 sierpnia 2019 r. 
Zarząd Spółki Sądeckie Wodociągi

 

– Nie chcę wchodzić w dyskusję na poziomie emocjonalnym. Niestety widzę, że w dyskusji uczestniczą osoby, które nie wiedzą jak funkcjonuje spółka, nie rozumieją pewnych mechanizmów. Bardzo łatwo rzuca się słowa, wnioski – bo to wszystko fajnie brzmi. To wszystko co tutaj się dzieje to jest spektakl polityczny. Fakt jest taki, że ta uchwała mówi wyraźnie – uchyla się uchwałę w sprawie … w okresie od dnia 1 stycznia – 31 grudnia 2019. To 12 miesięcy jest! Trzeba te pieniądze odzyskać. od kogo? Od mieszkańców! Życzę powodzenia Panie prezydencie w odzyskiwaniu pieniędzy od mieszkańców – komentował sytuację wiceprzewodniczący RM Krzysztof Głuc. – Chcę podkreślić, zaproponowana uchwała jest bublem prawnym i nie nadaje się do tego, aby ją realizować. Będzie to błąd skutkujący podwyżkami za wodę dla mieszkańców Nowego Sącza – dodał.

 

 

Po bardzo burzliwej dyskusji i wymianie argumentów projekt uchwały przegłosowano. Za uchwałą w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków było 11 radnych (Dawid Dumana, Grzegorz Fecko, Tadeusz Gajdosz, Leszek Gieniec, Józef Hojnor, Grzegorz Ledziński, Jakub Prokopowicz, Maciej Prostko, Krystyna Witkowska, Leszek Zegzda oraz Krzysztof Ziaja. Przeciwko głosowali: Teresa Cabała i Krzysztof Głuc. Wstrzymali się: Krzysztof Dyrek, Barbara Jurowicz, Janusz Kwiatkowski, Iwona Mularczyk, Andrzej Pancerz, Maciej Rogóż. Czwórka radnych była nieobecna: Artur Czernecki, Michał Kądziołka, Ilona Orzeł oraz Wojciech Piech).
Rafał Kmak
fot. Rafał Kmak

Komentarze Facebook
Zobacz również
2 Komentarze
 1. xa1212 pisze

  hm cięzka sytuacja zostawiona po poprzednikach. Ogolnie dla nie stawki powinny być rynkowe, więc takie jakie Nova miała ściągać od mieszkańców po podwyżkach, a nie zabieranie srodkow z wodociągów, które mają wazne inwestycje w planach. Działąnie krótkoterminowe, bo co z nowu zrobią w 2020 r? Znowu zabiorą wodociągom?

 2. Niepoprawny Sądeczanin pisze

  xa1212

  To nie ciężka sytuacja zostawiona po poprzednikach, ale niestety marnotrawienie pieniędzy przez panujących w ratuszu Handzla i Bochenka. R. Nowak odchodząc zostawił ok. 30 milionów złotych na czarną godzinę, a oni zmarnowali je na odszkodowania i koszty procesów sądowych dla zwolnionych ludzi. Niestety ludzie źle wybrali. Trzeba czekać aż Handzel nie dostanie absolutorium co może doprowadzić do referendum ws. odwołania Handzla. Jedyne wyjście żeby przestał on demolować to miasto. Niestety też media w Sączu są “przekupione” przez Handzla i nie piszą o jego negatywnych dokonaniach takich jak: zwolnienia dyrektorów wydziałów w ratuszu wraz z kosztami odszkodowania (Handzel przegrywał po kolei procesy w sądzie) i planowana redukcja pracowników o połowę, zatrudnienie niekompetentnych ludzi (niekopetentne sekretarki Handzla, które nie dostały się do Rady Miasta), a także nepotyzm czyli obecni dyrektorzy którzy dostali po znajomościach posadkę (np. Belska która osobiście poparła Handzla).

Zostaw odpowiedź