miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Sądecka Tarcza Antykryzysowa! Radni proponują konkretne rozwiązania

3 1 042

Klub Radnych PiS – Wybieram Nowy Sącz przygotował propozycje związane z działaniami Urzędu Miasta Nowego Sącza w dobie globalnego kryzysu pandemii koronawirusa. Radni proponują m.in. ograniczenia wydatków budżetowych, zwolnień z opłat za czynsz, przywrócenie dopłat za wodę.

 

Czytaj również: Małopolska Tarcza Antykryzysowa: 325 milionów złotych na walkę
z koronawirusem oraz skutkami gospodarczymi epidemii – KLIK

 

Radni proponują pakiet działań i wyjątkowych rozwiązań ze strony UM Nowego Sącza łagodzących skutki epidemii SARS – COVID-2 dla mieszkańców i przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie miasta. Apelują również o ograniczenie wydatków miasta wyłącznie do tych najistotniekszych. – Koronawirus to gromne zagrożenie biologiczne, ale również potężne niebezpieczeństwo dla gospodarki. Obecna sytuacja jest wielkim wyzwaniem również dla samorządów, w tym Nowego Sącza – mówi Michał Kądziołka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. – Dlatego nie tracąc czasu i zdając sobie sprawę z powagi sytuacji przystąpiliśmy do szerokich konsultacji, których efekty przedstawiamy dziś Prezydentowi Ludomirowi Handzlowi.

 

 

Radni apelują m.in. o:

 • Obniżenia o 50 procent wysokości rocznej kwoty podatku od nieruchomości m.in. dla
  a) gruntów, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykaże w miesiącu marcu i kwietniu 2020 r. spadek o 50 proc. przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do miesiąca stycznia i lutego 2020 r.
  b) budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą wykaże w miesiącu marcu i kwietniu 2020 r. spadek o 50 proc. przychodów z prowadzonej działalności w stosunku do miesiąca stycznia i lutego 2020 r.
 • Oszacowanie wysokości podatku od nieruchomości płaconego przez Sądecki Szpital w Nowym Sączu (stawka podatku od nieruchomości dla budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń). Zwracamy się z propozycją przeznaczenia kwoty podatku od nieruchomości płaconego do Miasta Nowy Sącz na zakup zapasów sprzętu medycznego ratującego życie (np. respiratory) i środków ochrony osobistej Pracowników (Lekarzy, Personelu Pielęgniarskiego, Ratowników Medycznych i pozostałych Pracowników) tj. kombinezonów, przyłbic, rękawic, maseczek.
 • Zwolnienia z części lub całości podatku od nieruchomości za rok 2020 dla właścicieli nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą (osoby będące na samozatrudnieniu, mikroprzedsiębiorcy,
  i mali przedsiębiorcy – do 50 osób), którzy ze względu na SARS-COVID-2 zmuszeni byli
  do zamknięcia/likwidacji działalności gospodarczej.
 • Przygotowania dla mieszkańców, jednolitego i uproszczonego wniosku o zawieszenie/odroczenie/umorzenie zaległości podatkowych (podatki lokalne) powstałych w wyniku epidemii SARS-COVID-2, jeśli Przedsiębiorcy i Mieszkańcy wykażą, że zaległość w podatkach wynika z sytuacji epidemii SARS-COVID-2 i miała realny wpływ na poziom ich dochodów/przychodów. Prosimy o przygotowanie i przeszkolenie kilku Pracowników Urzędu Miasta którzy byliby dedykowani do pomocy Mieszkańcom i Przedsiębiorcom, którzy ze względu na SARS-COVID-2 utracili płynność finansową.
 • Wstrzymania czasowego egzekucji administracyjnej dla podmiotów, którzy ze względu na występującą epidemię SARS-COVID-2 utracili płynność finansową lub istniej realna groźba, że powyższe czynności mogą spowodować likwidację miejsc pracy lub zaprzestanie działalności gospodarczej.
 • Ograniczenie do niezbędnego minimum wydatków bieżących (szczególnie wydatków promocyjnych) z budżetu miasta na rok 2020, które nie wynikają z działań ustawowych lub wcześniej podjętych zobowiązań oraz takich, które nie mają wpływ na bieżące funkcjonowanie Miasta Nowy Sącz Ograniczenie powinno także obowiązywać w jednostkach organizacyjnych Miasta Nowy Sącz. Prosimy o przesłanie analizy dot. rezygnacji z wydatków.
 • Śladem innych samorządów wnioskujemy o rezygnacje w 2020 roku z organizacji imprez: które wymagają wsparcia finansowego z budżetu Miasta Nowego Sącza powyżej 5 000 zł.
 • Przywrócenie dopłat miejskich do taryf za wodę i odprowadzenie ścieków.
 • Wprowadzenie darmowych parkingów na czas epidemii.
 • Obniżenie wszelkich czynszów w lokalach miejskich za lokale wynajmowane pod działalność gospodarczą za okres od 1.03 do 30.06 do wysokości 1 PLN / miesięcznie.

Rafał Kmak
fot.: archiwum

Komentarze Facebook
Zobacz również
3 Komentarze
 1. Rysiek pisze

  Kto pierwszy padnie od wirusa w Nowym Sączu ? Prawdopodobnie lokatorzy Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej (GSM) w Nowym Sączu, którzy mieszkają w sąsiedztwie nietoperzy !!!
  Jak dowodzą badania naukowe koronawirus przeszedł na ludzi od zwierząt, prawdopodobnie od nietoperzy !!!
  Tymczasem prawdziwym królem nietoperzy w Polsce jest Iwaniec – Prezes GSM w Nowym Sączu !!! Szacuje się że Iwaniec posiada w blokach mieszkalnych GSM w Nowym Sączu więcej nietoperzy niż ludzi !!! Tfu !!!

  1. xaxa12 pisze

   Może padną radni? Chociaż cwani oni sobie zapewnili leki, testy, maseczki i rękawiczki plus środki do dezynfekcji w pierwszej kolejności za publiczne pieniądze, a obywatel cóż musi ciułać na alledrogo za 200zl lub z mitycznego Orlenu za nieistniejący plyn.

 2. miastons pisze

  morda ciulu

Zostaw odpowiedź