miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Sandecja otrzyma 4,8 mln zł! Kibice licznie przybyli na Sesję Rady Miasta [ZDJĘCIA]

1 1 731

Najważniejszym tematem, który został poruszony w trakcie XIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza była sprawa dotycząca dalszego funkcjonowania Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja S.A. Choć dyskusja była długa i burzliwa, radni miejscy opowiedzieli się za dokapitalizowaniem spółki. Kwota, która zasili już niebawem konto klubu to 4,8 mln zł.

 

Czytaj również: Przedstawiciele PiS-u zachęcają do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego!

 

– Należy zwrócić uwagę, iż w latach poprzednich nie doprowadzono do zapewnienia trwałego i stabilnego funkcjonowania spółki. Nie wypracowano rozwiązań. W budżecie miasta na rok 2019 zagwarantowano jedynie 1 mln zł na podniesienie kapitału, pomimo deklaracji pisemnych złożonych PZPN w roku 2018 na kwotę 5,9 mln zł. Audyt wykazał, że kwota ta jest całkowicie oderwana od rzeczywistych kosztów oraz przychodów spółki. Tak duże niedoszacowanie potrzeb, przy braku propozycji rozwiązań można traktować jako brak dbałości o Miejski Klub Sportowy Sandecja oraz stworzenie zagrożenia funkcjonowania spółki, majątku miasta, który był wspierany wielomilionowymi kwotami w przeszłości. Na rok 2019 spółka zaciągnęła wielomilionowe zobowiązania (w tym na wynagrodzenia), mając zapewniony jedynie 1 mln zł w budżecie miasta – zaznaczył w swoim wystąpieniu Ludomir Handzel, prezydent Miasta Nowego Sącza.

Miasto Nowy Sącz jest właścicielem 100% akcji spółki. Prezydent Nowego Sącza zapewnił, że prowadzi obecnie rozmowy z dwoma podmiotami zainteresowanymi inwestycją w akcje. Warunki brzegowe przedstawiane każdorazowo to: utrzymanie nazwy klubu, herbu, miejsca rozgrywania meczy, gwarancje dotyczące licencji oraz stabilności finansowej. Jeden z inwestorów zainteresowany jest także inwestycjami w pasie terenu od ul. Krańcowej do mostu 700-lecia (w tym budową/modernizacją stadionu). Obecnie Miasto jest na etapie realizacji dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania – trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Planuje się wykonanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Do dnia 1 września 2019 roku planuje się uzyskać prawomocną decyzję pozwolenia na budowę. W przypadku pozyskania przez Miasto tzw. „środków zewnętrznych”, będzie możliwa realizacja inwestycji. Zakładany czas wykonywania robót budowlanych to około 24 miesiące (tj. 4 rundy).

– Optymalnym docelowym modelem jest wejście do spółki inwestora prywatnego. Miasto w długim okresie nie powinno finansować profesjonalnego klubu sportowego na tak wysokim poziomie kosztów. Miasto powinno skupić się na szkoleniu i rozwoju młodzieży. Do czasu osiągnięcia modelu optymalnego proponuję dokapitalizowanie spółki kwotą 4,8 mln zł. Klub opracował Test Prywatnego Inwestora – podkreślił prezydent Ludomir Handzel.

Radni, którzy obecni byli na Sesji Rady Miasta Nowego Sącza jednogłośnie opowiedzieli się za przekazaniem na rzecz Miejskiego Klubu Sportowego Sandecja S.A. kwoty 4,8 mln zł z budżetu miasta. Niedługo środki te pojawią się na koncie bankowym spółki.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również
1 komentarz
  1. miastons pisze

    dresy chciały liznąć troche kultury a nawet stołków nie dostali

Zostaw odpowiedź