miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Spory zastrzyk gotówki dla sądeckiej kultury!

Konkurs ofert „Mecenat Małopolski” rozstrzygnięty!

0 396

– Zarząd Województwa Małopolskiego pod przewodnictwem Marszałka Witolda Kozłowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury w 2019 roku pn. „Mecenat Małopolski” i udzielił wsparcia finansowego na realizację 178 zadań na terenie całej Małopolski (spośród 591 złożonych) na łączną kwotę 2 567 000 zł – poinformował na swoim koncie na Facebooku Wojciech Piech, Sekretarz Województwa Małopolskiego.

Czytaj również: Kozłowski: „Chciałem podziękować tym nauczycielom, którzy nie zostawili uczniów”

Wśród wybranych organizacji znalazły się zadania z Nowego Sącza, w tym m.in.:

 • „Kultywowanie lokalnej tożsamości poprzez organizację Zjazdu Sądeczan” Społeczno – Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” 30 000 zł,
 • Labirynt Historii XIV edycja, „Złoty wiek – epoka Jagiellonów” Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej 19 000 zł;
 • „Z Ziemi Polskiej Do Włoskiej 2″ Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno Wychowawcza 15 000 zł;
 • „Zespół Regionalny SĄDECZANIE- zderzenie dwóch obszarów kulturowych: lachowskiego i łowickiego” Stowarzyszenie Animatorów Kultury 20 000 zł;
  Warsztaty szkoleniowe Młodzieżowego Chóru ‘Scherzo’ Stowarzyszenie Chóru Scherzo 5 000 zł.

 

 

Wybrane zostały również oferty z całej Sądecczyzny, w tym m.in.:

 • Orkiestra Dęta w Marcinkowicach – tradycja i aktywność społeczna w hołdzie Pani Marcinkowickiej, Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Marcinkowicach 7 000 zł;
 • Organizacja Powiatowego Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich, LGD „Korona Sądecka” 12 000 zł;
 • Fasolowe Żniwa, Fundacja Horyzont 15 000 zł;
 • Festiwal Kultur nad Rożnowskim, Fundacja Horyzont 20 000 zł;
 • Pielęgnowanie tradycji gwary lachowskiej, Fundacja Sądecka 7 000 zł;
 • Rozwój tradycji narodowościowych mieszkańców Sądecczyzny o I Pułku Strzelców Podhalańskich, Fundacja Sądecka 11 000 zł,;
 • Dawno, dawno temu… Multimedialne spotkania międzypokoleniowe z przeszłością w Grodzie Warownym Stara Baśń w Grybowie, Stowarzyszenie Stara Baśń 35 000zł;
 • Ocalić od zapomnienia folklor Mieszczan Sądeckich, Stowarzyszenie Mystkowianie w Mystkowie 8 000 zł;
 • Janczowskie godanie niech nom nie zaginie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Janczowa „Janczowska Wspólnota” 12 000 zł;
 • Orkiestrowe inspiracje na Sądecczyźnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilnie 4 000 zł;
 • XIII Małopolskie Spotkania Taneczne, Krynickie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne „Moderato” 15 000 zł;
 • Jubileusz 130-lecia OSP w Łącku, Ochotnicza Straż Pożarna w Łącku 5 000 zł;
 • Święto Kwitnącej Jabłoni, Stowarzyszenie Amatorski Ruch Artystyczny Ziemi Łąckiej 5 000 zł;
 • Świętojańskie Dni Rodzin, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku 21 000 zł;
 • Tradycyjne Smaki Łącka, Koło Gospodyń Wiejskich w Łącku 28 000 zł;
 • Międzynarodowy Dzień Dziecka w Muszynie, Stowarzyszenie „Klucz Muszyński 21 000 zł;
 • 6. Festiwal Piosenki „Babie Lato” w Żegiestowie-Zdroju, Towarzystwo Przyjaciół Doliny Popradu 8 000 zł;
 • Wigilia Św. Jana u Czarnych Górali – Dzień Popradu i górskich potoków, Stowarzyszenie Inspatium 7 000 zł;
 • Realizujemy Marzenia, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom” 14 000 zł;
 • Kultywowanie tradycji lokalnych Lachów Podegrodzkich poprzez zakup strojów ludowych, Stowarzyszenie Lachów Podegrodzkich 12 000 zł;
 • Być Polakiem w Każdym Wieku Edycja IV/ Pamiętaj Skąd Pochodzisz, Fundacja Rozwoju Sądecczyzny 10 000 zł;
 • Tradycje i zwyczaje naszych przodków”, Rzymskokatolicka parafia pw. św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach 8 000 zł.

 

 

Głównym założeniem konkursu pn. „Mecenat Małopolski” jest zwiększenie udziału sektora non-profit w realizacji zapisów strategii województwa małopolskiego dotyczących kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. W tym roku organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, spółdzielnie, socjalne, kluby sportowe i spółki, które nie osiągają zysku z prowadzenia swojej działalności mogą ubiegać się o finansowe wsparcie projektów o dużych walorach artystycznych, promujących różnorodność kulturową regionu.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną przede wszystkim zadania: rozwijające kompetencje kulturowe i świadomość estetyczną społeczeństwa, ułatwiające integrację artystów, utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru, zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę, upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Rafał Kmak
źródło: UMWM | facebook

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź