miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Straż Graniczna atrakcyjnym miejscem pracy! Mnóstwo chętnych do służby

0 11 268

Podczas trzech dni (3-5 czerwca br.) w Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu przeprowadzono II etap postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Czytaj również: Czwarta odsłona Europejskiego Festiwalu Biegowego „Dwa Beskidy”

W ciągu tych dni na II etap postępowania stawiło się łącznie 47 osób (9 kobiet i 38 mężczyzn). Kandydaci do służby na początku musieli stawić czoło testowi z wiedzy ogólnej, języka obcego oraz poddano ich sprawdzianowi ze sprawności fizycznej. Na zakończenie tego etapu postępowania kwalifikacyjnego, odbyła się rozmowa przed komisją egzaminacyjną, pod której czujnym okiem odbywały się wszystkie etapy postępowania.

Kandydatów, którzy zdali egzaminy czekają teraz kolejne etapy procedury naboru – badanie psychofizjologiczne (tzw. wariograf) oraz komisja lekarska.

Wszyscy, którzy pomyślnie przejdą cała procedurę rekrutacyjną zostaną przyjęci do służby w Straży Granicznej a konkretnie do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Następnie złożą ślubowanie i staną się pełnoprawnymi funkcjonariuszami Straży Granicznej. Przed wyjazdem na szkolenie podstawowe do jednego z ośrodków szkoleń Straży Granicznej, Karpacki Oddział SG organizuje nowoprzyjętym szkolenie wprowadzające zaznajamiające ze strukturą, zasadami zachowania funkcjonariuszy, historią formacji oraz organizuje zajęcia rozwijające ducha patriotyzmu (min. wyjazd do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie).

Po zakończeniu szkolenia podstawowego i następującego bezpośrednio po nim szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej, nowoprzyjęci zasilą szeregi Placówek KaOSG w Krakowie-Balicach, Krakowie, Tarnowie, Kielcach i Zakopanem. Ci ze szczególnymi predyspozycjami i umiejętnościami będą mogli służyć w Wydziale Zabezpieczenia Działań, Wydziale Odwodowym (Reprezentacyjnym) lub w Zespole Interwencji Specjalnych PSG w Krakowie–Balicach.

Od początku roku 2024 do służby w Karpackim Oddziale SG przyjęto 52 osoby (21 kobiet, 31 mężczyzn), natomiast do końca tego roku do przyjęcia w Karpackim Oddziale planowanych jest 60 osób.

***

Zachęcamy!!!

Informacje dotyczące rekrutacji kandydatów do służby można znaleźć na stronie Karpackiego Oddziału SG w zakładce „Nabór do służby”:

https://bip.karpacki.strazgraniczna.pl/s09/rekrutacja-do-sluzby-w/9965,NABOR-DO-SLUZBY-PRZYGOTOWAWCZEJ-W-KARPACKIM-ODDZIALE-SG.html

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź