miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Termomodernizacja budynku ZUS

0 1 743

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu realizuje projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu na dz. nr 70/3, 71/3, 72/3, 81/16, 81/17, 81/11, 81/13, 81/15, 65, 66, 67/2 i 68 w Obręb 92 przy ul. Sienkiewicza w Nowym Sączu” dofinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Planowana wartość brutto 5 551 914,02 PLN, dofinansowanie 3 789 432,24 PLN Na podstawie umowy nr POIS.01.03.01-00-0102/16-00 z 20 lutego 2017 r. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej oraz stanu technicznego i estetycznego budynku. Zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego zostanie osiągnięte poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, modernizację instalacji c.o. oraz montaż instalacji solarnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.  Efektem pośrednim będzie zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej, a w konsekwencji zostaną zmniejszone koszty związane z ogrzewaniem budynku. Zostanie także przebudowana strefa wejściowa w celu poprawy jej dostępności oraz podniesienia funkcjonalności.

Planowany termin zakończenia inwestycji: grudzień 2017

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź