miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Uroczyste otwarcie Centrum Sądeckiego Seniora

0 681

We wtorek (16 stycznia) odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Sądeckiego Seniora, które ulokowane jest przy ul. Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu. Licznie przybyli seniorzy mieli okazję spotkać się w szerszym gronie, aby wysłuchać przemówień władz Nowego Sącza oraz zapoznać się z ofertą obiektu.

Centrum Sądeckiego Seniora znajduje się w centrum Nowego Sącza przy ul. Szwedzkiej 2, a wejście jest od strony ul. Jagiellońskiej 8. Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się przy drzwiach wejściowych do budynku. Obiekt został pobłogosławiony oraz poświęcony.

– Myślą przewodnią listu św. Jana Pawła II do osób starszych jest troska o te osoby, a zwłaszcza korzystanie z ich mądrości i doświadczenia. Dzisiejsza chwila wpisuje się w tą właśnie myśl – powiedział ks. prałat Jerzy Jurkiewicz, prepozyt Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu.

Z szerokiej gamy zajęć organizowanych w Centrum Sądeckiego Seniora będą mogli korzystać głównie mieszkańcy powyżej 60. roku życia nieaktywni zawodowo, a zwłaszcza osoby samotne. Obiekt będzie otwarty w godzinach od 10:00 do 18:00 i osoby starsze będą mogły korzystać z proponowanej oferty. Znajduje się tam m.in.: sala spotkań wyposażona w stoły i krzesła, przestrzeń zagospodarowana na cele pomieszczenia klubowego, pomieszczenia sanitarne, sala do zajęć ruchowych oraz pomieszczenie z dostępem do komputerów i Internetu.

– Przez dłuższy czas myśleliśmy o tym, jak zareagować na potrzeby seniorów i podjąłem decyzję o tym, że to miejsce, miejsce, które niektórzy chcieli przekazać na cele komercyjne, przeznaczyć właśnie na miejsce dla seniorów. Zauważyłem, że seniorzy z roku na rok stają się coraz bardziej aktywni i potrzebują współpracy z ludźmi młodszymi i chcą udowodnić, że są osobami niezwykle wartościowymi. Potrzeby należy dostrzegać i realizować takie ważne inicjatywy społeczne. Życzę miłych wrażeń ze spotkań, które będą się tutaj odbywały i od was będzie wiele zależało. Oferta jest bogata – powiedział Ryszard Nowak, prezydent miasta Nowego Sącza.

Modernizacja i dofinansowanie obiektu do nowej funkcji to koszt ok. 160 tysięcy złotych, w tym 40 tysięcy złotych to wkład własny miasta, natomiast 120 tysięcy złotych to dotacja z rządowego programu Senior Plus. Warto podkreślić, że malowidła znajdujące się na wewnętrznych ścianach budynku wykonał Mgr Mors i stanowią one piękną aranżację, tworząc odpowiedni klimat dla osób przebywających w Centrum Sądeckiego Seniora.

Projekt zrealizowany został przy wsparciu z dotacji otrzymanej od Wojewody Małopolskiego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: Ryszard Nowak – prezydent miasta Nowego Sącza, Ewa Podłęcka – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz przedstawiciel Wojewody Małopolskiego, ks. prałat Jerzy Jurkiewicz – prepozyt Kapituły Kolegiackiej, Janusz Kwiatkowski – przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza, Grzegorz Chochla – dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej, Tomasz Łuczkiewicz – dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów, Józef Markiewicz – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Maria Baran – przewodnicząca Centrum Sądeckiego Seniora, sądeccy radni, członkowie zarządów sądeckich osiedli, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele klubów seniora oraz wielu innych znamienitych gości.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź