miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Zbliżają się kolejne remonty dróg. Wszystko dzięki m.in. 47 milionom złotych wsparcia w ramach Polskiego Ładu

0 2 390

Urząd Miasta Nowego Sącza poinformował o planowanych w najbliższym czasie inwestycjach drogowych. To 12 zadań obejmujących kompleksową modernizacje ulic, budowę ciągów pieszo-rowerowych, wymianę oświetlenie i przebudowę sieci technicznych. W ramach przedstawionych inwestycji powstanie także nowy most na rzece Kamienica. Te długo wyczekiwane prace powstaną m.in. dzięki rządowemu projektowi Polski Ład. Wsparcie w tym zakresie, które otrzymali mieszkańcy Nowego Sącza to 47 milionów złotych.

Czytaj również: Kolejne pieniądze z programu Aktywna tablica

W ciągu najbliższych dni zostaną podpisane umowy i rozpoczną się prace związane z:

 • kompleksową modernizacją ul. Śniadeckich (przebudowa 450 metrów drogi, chodnik + ścieżka rowerowa),
 • budową nowego mostu nad Kamienicą – ul. Kamienna (powstanie most trójprzęsłowy, z jezdnią o szerokości 2×4 m i ścieżką pieszo-rowerową, z ustrojem nośnym o długości 84 m. Przebudowane zostaną także drogi dojazdowe,
 • budową ścieżki rowerowej przy Al. Piłsudskiego (budowa 3 km ścieżki rowerowej),
 • przebudową ul. Jodłowej – os. Piątkowa (prawie 1000 metrów drogi),
 • budową chodnika przy ul. Mała Poręba – os. Poręba Mała (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Orła Białego w kierunku skrzyżowania z ul. Podbielowską),
 • budową chodnika przy ul. Dunajcowej – os. Helena wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Jagodową,
 • przebudową ul. Gucwy – os. Gorzków (około 1000 metrów drogi),
 • modernizacją ul. Grodzkiej na odcinku od Al. Wolności do ul. Nawojwoskiej (przebudowa 230 m. jezdni i chodników),
 • modernizacją ul. Naściszowskiej – os. Kochanowskiego,
 • modernizacją ul. Okulickiego – os. Barskie,
 • modernizacją ul. Konstanty – os. Wólki,
 • budową ronda na skrzyżowaniu ul. 1 Brygady z ul. Freislera.

 

Dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych będzie wypłacane:

 • w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji
 • w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji)

Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Dofinansowanie 
Program będzie się odbywał poprzez wystawianie promes przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Aby JST mogła uruchomić przetarg, otrzyma od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępną promesę, a po zakończeniu przetargu promesę inwestycyjną. Promesa inwestycyjna jest równoznaczna z przyrzeczeniem zapłaty kwoty, na którą opiewa.
 
W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała 12 miesięcy lub krócej, Bank Gospodarstwa Krajowego wypłaci środki z programu po zakończeniu realizacji inwestycji. W przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy, samorząd otrzyma środki w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych jej etapów).
 
Informacje o szczegółach programu są dostępne na stronie internetowej banku www.bgk/polski-lad.pl.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już w Brukseli, Frankfurcie, Londynie i Amsterdamie. BGK ma unikalne doświadczenie w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

źródło: UM Nowy Sącz
fot.: google mapy

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź