miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Zmiany! Tadeusz Frączek i Sławomir Rajski będą zarządzać Sądeckimi Wodociągami

0 1 990

W związku z tym, że w dniu 27 maja rozwiązane zostały umowy na mocy porozumienia stron z członkami zarządu Sądeckich Wodociągów – Januszem Adamkiem oraz Józefem Ciułą, powołano nowego prezesa i wiceprezesa spółki w osobach Tadeusza Frączka oraz Sławomira Rajskiego. Od dnia 1 lipca oficjalnie zacznie funkcjonować pełny skład zarządu.

 

Czytaj również: Janusz Adamek i Józef Ciuła odchodzą z Sądeckich Wodociągów!

 

– Chęć aplikowania na członków zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi zgłosiło trzynaście osób. Dwanaście osób skutecznie złożyło swoje aplikacje, postępowanie kwalifikacyjne było dwuetapowe. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowane sześć osób. 24 czerwca prezesem został Tadeusz Frączek. W konkursie brał udział także Sławomir Rajski, rada nadzorcza po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym wyboru prezesa zaprosiła go na spotkanie i zaproponowała mu stanowisko wiceprezesa. Dotychczasowy zarząd spółki został zamieniony na nowy, a pełny skład zacznie funkcjonować od 1 lipca 2019 roku. Ja byłem prezesem od 2007 roku i korzystając z okazji chciałbym podziękować przede wszystkim: prezydentowi Ryszardowi Nowakowi, burmistrzowi Starego Sącza Jackowi Lelkowi i Marianowi Cyconiowi, wójtowi Nawojowej Stanisławowi Kiełbasie, wójtowi Korzennej Leszkowi Skowronowi, wójtowi Kamionki Andrzejowi Stankowi i Kazimierzowi Siedlarzowi, radzie nadzorczej i radom gmin – powiedział Janusz Adamek, dotychczasowy prezes Spółki Sądeckie Wodociągi.

Sławomir Rajski – ukończył Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu (1989 r.). Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1997 r.) – specjalność elektronika i telekomunikacja oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2001) – studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania, a także Politechniki Warszawskiej – studia podyplomowe z zakresu budowy i eksploatacji samochodów elektrycznych i hybrydowych. Od 1989 do 2002 r. w Telekomunikacji Polskiej S.A. – planowanie i realizacja inwestycji telekomunikacyjnych o łącznej wartości około 670 mln zł. W 2003 r. dyrektor w Zakładzie Instalatorstwa i Teletechniki „Łączbud” sp. z o.o. w Rzeszowie. Od 2003 do 2005 r. kierownik ds. Teletechniki w Zakładzie Elektrycznym i Teletechnicznym „Manstel” sp. z o.o. w Maniowach. Następnie dyrektor biura projektów i pełnomocnik zarządu ds. inżynierii w MGGP S.A. w Tarnowie. Od 2011 r. zastępca dyrektora kontraktu w Mostostal Warszawa S.A. – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla Sądeckich Wodociągów, zarządzanie kontraktem w oparciu o zasady FIDIC. W 2014 r. zatrudniony na stanowisku dyrektora funduszy unijnych w Sądeckich Wodociągach – odpowiadał za realizację i rozliczenie projektów finansowanych ze środków unijnych na kwotę ok. 420 mln zł. Od 2017 r. dyrektor ds. rozwoju sieci wod.-kan. w Sądeckich Wodociągach.

– Przejmujemy spółkę w bardzo dobrej kondycji finansowej. Zarządzałem już podmiotami podobnej wielkości w branży stricte komercyjnej, a więc nie czuję obawy. Do nowych obowiązków będziemy podchodzić razem z wiceprezesem Rajskim bardzo rzetelnie. Czas i życie pokaże, jak to będzie wyglądało, a efekty zostaną w przyszłości ocenione przez mieszkańców. Deklaruję, że będziemy kontynuować to, co jest dobrego w tej spółce – podkreślił Tadeusz Frączek, nowo wybrany prezes Spółki Sądeckie Wodociągi.

Tadeusz Frączek – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1996) – specjalność zarządzanie finansami oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (1991) – magister historii. Specjalista w zakresie wyceny spółek internetowych, fuzji i przejęć kapitałowych. Przez 11 lat ekspert w instytucjach finansowych. Od 1996 do 1998 r. pracował w Polskim Banku Rozwoju S.A. w Warszawie. Najpierw na stanowisku aplikanta, młodszego specjalisty, później młodszego eksperta i eksperta ds. inwestycji bezpośrednich. Od 1998 do 1999 r. – specjalista bankowy w BRE Bank S.A. Następnie specjalista bankowy, radca bankowy i menadżer ds. finansowania strukturalnego w Kredyt Bank S.A. w Warszawie (do 2007 r.). Zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Operacji Kapitałowych w spółce konsultingowej zajmującej się wprowadzaniem firm na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 2008 do 2011 r. był prezesem zarządu spółki z sektora spożywczego notowanej na warszawskiej giełdzie. Skutecznie pozyskiwał środki z Unii Europejskiej dla samorządów i podmiotów gospodarczych z Sądecczyzny m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (jako prezes zarządu w Grupie Doradczej Południe Sp. z o.o.). Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu – organizacja i zarządzanie ze specjalnością: zarządzanie przedsiębiorstwami, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, wycena wartości spółki, wycena papierów wartościowych, analiza ekonomiczna oraz badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw, analiza przedsięwzięć inwestycyjnych.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź