miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Uwaga! 20 sierpnia zamknięta zostanie DK75 w Tęgoborzu

0 1 212

Od 20 sierpnia zamknięta zostanie DK75 w miejscowości Tęgoborze. W chwili obecnej prowadzone są tam prace związane z rozbudową jezdni wraz z odwodnieniem osuwiska.

 

Czytaj również: „Taryfa Sądecka” zostanie oficjalnie wprowadzona w życie już we wrześniu! [ZDJĘCIA]

 

DK75 na odcinku poprowadzonym przez zbocze góry św. Justa, gdzie trwają aktualnie prace zostanie zamknięta dla ruchu od 20 sierpnia do końca października, jeżeli będzie sucha jesień, a w razie opadów uniemożliwiających prace może się przedłużyć nawet do połowy listopada. Zamknięcie drogi jest niezbędne ze względu na charakter wykonywanych prac. Rozbierana będzie cała konstrukcja drogi, miejscami wykopy sięgną głębokości siedmiu metrów, ponieważ trzeba jeszcze wymienić grunty pod konstrukcją drogi, by ją wzmocnić.

– Zalecany ruch poprowadzony zostanie objazdem drogami powiatowymi przez Wronowice i Świdnik, czyli jest to droga tylko o cztery kilometry dłuższa od drogi przez Just, dla pojazdów o nacisku ośmiu ton na oś. Oznacza to, że np. samochód dostawczy mający dwie osie może mieć obciążenie szesnastu ton, natomiast samochód ciężarowy z przyczepą w sumie pięciu osi do czterdziestu ton ładunku. Cięższe pojazdy mogą poruszać się drogą krajową nr 28. Można także korzystać z innych dróg publicznych, stosując się do oznakowania o dopuszczalnej nośności – poinformowała Iwona Mikrut, główny specjalista ds. komunikacji społecznej z krakowskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Prowadzona obecnie przebudowa ma przywrócić DK75 na tym odcinku do stanu przed uszkodzeniami, które spowodowało osuwisko oraz wzmocnić ją i zabezpieczyć od strony stoku przed napierającymi masami ziemnymi. Celem jest utrzymanie przejezdności drogi, ponieważ ruchy osuwiskowe mogą doprowadzić do całkowitego jej zniszczenia i przerwania ciągłości. W praktyce oznacza to, że trzeba rozebrać istniejącą drogę, odbudować ją i wzmocnić, zabezpieczając jednocześnie betonowymi palisadami od strony stoku. Powstanie odwodnienie drogi poprzez budowę systemów drenaży, studni i rowów odprowadzających wodę. W ramach odwodnienia drogi wykonane muszą być oprócz drenaży zbierających wody powierzchniowe także drenaże wiercone w skarpach i w zboczu góry. Studnie odwodnieniowe mają głębokość dziesięciu oraz czternastu metrów.

Trwa budowa palisady zabezpieczającej drogę. Żelbetowe pale mają średnicę sześćdziesięciu centymetrów i wiercone są na różną głębokość, w zależności od miejsca. Do tej pory otwory wiercone były na głębokość 11,5 i 13 metrów. Powstanie aż siedemnaście kilometrów pali.

Zakres prowadzonych robót obejmuje:

– rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 75 na długości ok. 1,7 kilometra;
– budowę lewostronnych i prawostronnych konstrukcji oporowych w formie kotwionych palisad z pali CFA;
– budowę drenów wierconych;
– budowę drenażu liniowego;
– budowę studni do odwodnienia wgłębnego;
– budowę kanalizacji deszczowej;
– budowę wpustów wodościekowych;
– budowę i przebudowę rowów otwartych;
– budowę rowu krytego;
– przebudowę teletechnicznej linii kablowej;
– budowę elektroenergetycznej linii kablowej;
– przebudowę oświetlenia drogowego;
– przebudowę sieci wodociągowej;
– budowę przepustów;
– likwidację istniejących przepustów.

Koszt prac wyniesie w sumie 46 377 949,56 złotych, a rozbudowa zostanie wykonana w ciągu dziesięciu miesięcy. Do tego terminu nie jest wliczany okres zimowy czyli zakończenie prac zaplanowane jest na maj 2019 roku. Prace nie obejmują stabilizacji całego osuwiska Just-Tęgoborze, ponieważ mają zasięg lokalny.

Na odcinku od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze droga krajowa nr 75 wznosi od Jeziora Rożnowskiego do Przełęczy Św. Justa, gdzie różnica wysokości wynosi 103,5 metra, w większości na obszarze osuwiskowym, o zróżnicowanej aktywności. Osuwisko Just-Tęgoborze ma 21,3 hektara powierzchni i obejmuje południowy oraz południowo-wschodni stok. Droga krajowa nr 75 zajmuje tylko kilka procent tego terenu. Utwory geologiczne fliszu karpackiego, który tu występuje sprzyjają procesom osuwiskowym. Łupki i piaskowce pod wpływem przedostawania się wody do warstw poślizgowych doprowadzają do przesuwania się skał względem siebie, na różnych głębokościach. Według badań geologicznych prowadzonych na zlecenie GDDKiA Oddziału w Krakowie powierzchni poślizgu jest kilka i są na różnych głębokościach, np.: 6, 12, 25, 30, 69 oraz 78 metrach. Szczególnie ruchy osuwiskowe uaktywniają się po intensywnych i długotrwałych deszczach, ale to nie jest reguła. Jest też stałe zasilanie wodami podziemnymi. Wraz z przesuwaniem się warstw skał i ziemi, przesuwa się droga DK75, w stronę Jeziora Rożnowskiego. Od 2010 roku do 2016 roku GDDKiA wydała 3 055 460 złotych na zabezpieczenie drogi przed przerwaniem jej ciągłości.

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło i fot.: GDDKiA Oddział w Krakowie

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź