miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

250 milionów złotych na infrastrukturę sportową! Ogromne środki popłyną na Sądecczyznę?

1 661

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił Program „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” – edycja 2021. Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. O projekcie poinformował nowosądeczanin Tomasz Michałowski szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii. Michałowski zaapelował o składanie wniosków co w praktyce oznaczać może rozwój infrastruktury w naszym regionie. Nabór wniosków rozpoczyna się już w poniedziałek 1 marca. Potrwa do końca miesiąca.

 

Czytaj również: Trwa budowa Instytutu Ekonomicznego PWSZ

 

Rusza kolejna edycja Programu „Sportowa Polska”, na którego realizację w 2021 roku Ministerstwo Sportu zarezerwowało ćwierć miliarda złotych – mówi Tomasz Michałowski. – Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski – dodaje.

Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne (powstałe obiekty sportowe) muszą mieć charakter ogólnodostępny. Dodatkowo w przypadku obiektów zewnętrznych, wnioskodawcy powinni dołożyć wszelkich starań, aby dostęp do nich, w szczególności dla dzieci i młodzieży, był nieodpłatny.

 

Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne pełnią funkcje, nie tylko związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i również tym, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

źródło: Facebook

 

Komentarze Facebook
Zobacz również
1 komentarz
  1. Dygdtt46 pisze

    Wow. Kolejne orliki i boiska. 🤣 Miały być też olimpiady, lodowiska i strzelnice w każdym mieście.

Zostaw odpowiedź