miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Budują i remontują na potęgę! Takiej kadencji jeszcze nie było…

0 1 245

Podczas dzisiejszej sesji, starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski poinformował radnych o zakończonych i trwających inwestycjach na drogach powiatowych.

Czytaj również: Prawie 42 miliony złotych na wsparcie komunikacji zbiorowej! Mnóstwo pieniędzy trafi na Sądecczyznę

– W tej kadencji pobijamy rekordy w zakresie ilości remontów dróg i mostów, budujemy też chodniki w wielu miejscach – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Przez trzy lata zmodernizowaliśmy ponad sto kilometrów dróg. Nie jest wykluczone, że za kolejny rok, ta liczba wzrośnie do 150 kilometrów. Wszystko to robimy dla mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego i turystów, którzy tak licznie odwiedzają nasz region. Mamy też wsparcie finansowe rządu i wojewody. Poprawa infrastruktury drogowej to nasz priorytet – wiąże się z tym oczywiście poprawa bezpieczeństwa pieszych. Dlatego też sporo środków inwestujemy w budowę oświetlonych przejść dla pieszych.

Wśród zakończonych inwestycji w ostatnim czasie starosta wymienił:

 • przebudowę drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem na długości 720 m w Łososinie Dolnej. Wartość robót: 1.072.600,81 zł. Inwestycja współfinansowana przez gminę Łososina Dolna w wysokości: 536 300,00 zł. Zadanie było powiązane z remontem całej drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych;
 • budowę mostu wraz z dojazdami w Chomranicach w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice. Wartość robót: 2 055 650,46 zł. Zadanie obejmowało budowę nowego mostu w miejscu przepustu, wraz z dojazdami. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rezerwy Subwencji Ogólnej;
 • budowę mostu w Kotowie (gm. Łabowa) wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Kotów – Polany. Wartość robót: 2 216 686,12 zł. Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego (ok. 50%). Obejmowało budowę nowego mostu w miejsce istniejącego przepustu wraz z dojazdami. Zadanie powiązane z modernizacją drogi na odcinku 1,58 km w miejscowości Kotów również z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego;
 • budowę mostu w Chełmcu wraz z przebudową skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec. Wartość robót: 2 330 530,78 zł. Zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Obejmowało budowę nowego mostu z przebudową skrzyżowań i robotami towarzyszącymi (oświetlenie, oznakowanie). Trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz czynności odbiorowe;
 • remont drogi powiatowej Tymowa – Łososina Dolna na odcinku 3,72 km miejscowościach Michalczowa, Łososina Dolna (gm. Łososina Dolna). Wartość robót: 5 340 438,46 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem: 2 858 322,00 zł. Trwają ostatnie prace wykońćzeniowe w zakresie oznakowania;
 • remont drogi powiatowej Nowy Sącz – Cieniawa na odcinku 2,35 km w miejscowościach: Kunów oraz Cieniawa. Wartość robót: 3 803 696,46 zł. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z dofinansowaniem w wysokości ok. 50%. Zakończono I etap prac przewidziany na 2022 rok. Pozostałe prace będą wykonywane w latach 2023-2025 (łącznie: 8,89 km, wartość: 12,24 mln zł);
 • rozbudowę drogi powiatowej Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała na odcinku 994 m w Wierchomla Wielkiej. Wartość robót: 4 146 761,79 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego w wysokości: 2 145 000,00 zł. Trwają ostatnie prace wykończeniowe, montaż oznakowania itp.;
 • budowę mostu w Wierchomli Wielkiej w ciągu drogi powiatowej Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała wraz z dojazdami. Wartość robót: 839 449,98 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa (rezerwa subwencji ogólnej) w wysokości: 419 724,00 zł. Termin realizacji: do 21.12.2022 r. Zadanie obejmuje budowę nowego mostu wraz z dojazdami oraz robotami towarzyszącymi. Główne roboty zostały wykonane. Trwają ostatnie prace wykończeniowe oraz porządkowe.

Inwestycje w trakcie realizacji:

 • budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz umocnieniem skarp na odcinku 0,32 km przy drodze powiatowej Łącko – Wola Kosnowa. Wartość robót: 1 127 982,53 zł. Inwestycja współfinansowana przez gminę Łącko w wysokości: 500 000,00 zł. Termin realizacji robót: do 29.12.2022 r.;
 • modernizacja dwóch mostów w ciągu drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w Łomnicy Zdroju. Wartość robót: 790.044,78 zł. Termin realizacji: 24.12.2022 r. Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Funduszu Leśnego w wysokości 70% kosztów robót budowlanych. Roboty obejmują wymianę kap chodnikowych, barier oraz nawierzchni bitumicznej;
 • modernizacja mostu w ciągu drogi powiatowej Nowy Sącz – Florynka w Kamionce Wielkiej. Wartość robót: 146 670,06 zł. Termin realizacji: 29.12.2022 r. Roboty obejmują remont chodnika na moście wraz z barierą;
 • modernizacja drogi powiatowej Kotów – Kamianna (etap I) na odcinku 1,58 km. Wartość robót: 3 582 093,87 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego w wysokości: ok. 50%. Termin realizacji robót: do 01.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę oraz wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitumicznych, poboczy oraz remont 9 przepustów;
 • przebudowa drogi powiatowej Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska na odcinku 5,55 km w miejscowościach: Naściszowa, Librantowa i Łęka. Wartość robót: 24 997 044,80 zł. Realizowany jest I etap robót zaplanowany na 2022 rok o wartości ok. 4 mln zł w miejscowości Naściszowa;
 • modernizacja drogi powiatowej Muszyna – (ul. Polna) – Złockie w Złockiem na odcinku 0,434 km. Wartość robót: 1 592 063,99 zł. Termin realizacji robót: do 30.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę całej konstrukcji jezdni z poboczem, odwodnieniem oraz remont chodnika;
 • modernizacja drogi powiatowej Siekierczyna – Naszacowice w m. Naszacowice na odcinku 0,795 km. Wartość robót: 1 363 766,72 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje: wymianę podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych oraz pobocza, remont chodnika w obrębie zatoki autobosowej oraz wykonanie oznakowania poziomego;
 • modernizacja drogi powiatowej Wytrzyszczka –Tropie – Bartkowa Posadowa w Bartkowej – Posadowej na odcinku 0,595 km. Wartość robót: 1 449 934,73 zł. Termin realizacji robót: do 20.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę i wzmodnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego;
 • modernizacja drogi powiatowej Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie w Brzeznej na odcinku 0,620 km. Wartość robót: 805 391,47 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę i wzmocnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego;
 • modernizacja drogi powiatowej Berest – Mochnaczka – Wyżna w Mochnaczce Wyżnej i Mochnaczce Niżnej na odcinku 0,400 km. Wartość robót: 907 600,40 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę i wzmodnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy oraz wykonanie oznakowania poziomego;
 • modernizacja drogi powiatowej Łącko – Wola Kosnowa w Łącku na odcinku 0,265 km. Wartość robót: 693 398,83 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie nowych warstw bitmicznych, oznakowania poziomego oraz budowę doświetlonego przejścia dla pieszych;
 • modernizacja drogi powiatowej Piwniczna (ul. Zagrody) – Łomnica w Łomnicy Zdroju na odcinku 1,5 km. Wartość robót: 3 321 104,35 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Leśnego (70%). Obejmuje wymianę i wzmodnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy oraz remont fragmentu chodnika;
 • modernizacja drogi powiatowej Żegiestów – Szczawnik – Muszyna w Żegiestowie na odcinku 0,327 km. Wartość robót: 588 527,26 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę i wzmodnienie podbudowy, wykonanie nowych warstw bitmicznych oraz poboczy;
 • modernizacja drogi powiatowej Nawojowa – Bącza Kunina w Nawojowej na odcinku 0,310 m. Wartość robót: 537 369,44 zł. Termin realizacji robót: do 27.12.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie nowych warstw bitmicznych, poboczy, oznakowania poziomego oraz wymianę poręczy przy chodniku;
 • remont skarp w obrębie obiektów mostowych w miejscowościach Sienna oraz Koniuszowa. Wartość robót: 104 744,34 zł. Termin realizacji robót: do 30.11.2022 r. Zadanie obejmuje wykonanie narzutu kamiennego na oberwanych skarpach przepustów.

Trwa procedura przetargowa na dwie inwestycje:

 • modernizacja drogi powiatowej Tęgoborze – Chomranice na odcinku 405 m. Termin składania ofert: 25.11.2022 r. Termin realizacji: do 30.12.2022 r. Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami;
 • dostawa i montaż monitoringu wizyjnego przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych. Termin realizacji: do 30.12.2022 r. Zadanie obejmuje montaż kamer na 17 przejściach dla pieszych. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Fot. Maria Olszowska

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź