miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Co nam mówi mózg dziecka?

0 250

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbył się panel szkoleniowy „Co nam mówi mózg dziecka?” Wziął w nim udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

 

Czytaj również: Marcinkowice: Zespół Szkół z klasą sportową?

 

Znawcy tematu (prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki, dr Krystyna Rymarczyk, Agnieszka Dejnowicz-Velitchkov Maciej Frasunkiewicz) mówili m.in. o nowych odkryciach w neuropedagogice, a także metodach oraz narzędziach, które umożliwią: trening poprawiający efektywność pracy mózgu, wzmocnienie kontroli nad procesami fizjologicznymi zachodzącymi w organizmie, pobudzenie kreatywności, pozytywne myślenie, poprawienie szybkości i efektywności uczenia się.

 

 

– W dzisiejszym świecie postęp medycyny może przyczynić się do zmiany myślenia o zdrowiu lub chorobie. Przypadki, które dotychczas były wyjątkiem, stają się normą. Z kolei dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami mowy, ze spektrum zachowań niedostosowanych społecznie lub rzadkimi chorobami towarzyszą nam w obszarze życia codziennego – zwłaszcza w praktyce zawodowej pedagogów, psychologów, terapeutów, a także rehabilitantów – mówili organizatorzy.

Jednym z problemów, z którymi spotykają się pedagodzy, psycholodzy, terapeuci są zaburzenia procesów uczenia się i zachowania. Zespół specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysgrafia), w uczeniu się matematyki (dyskalkulia), trudności z koncentracją uwagi towarzyszące ADHD, problemy z motywacją i samokontrolą, co często prowadzi do przejawów agresji. Coraz częściej mówi się, że możliwą przyczyną specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych są czynniki biologiczne związane z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, które pozostają w interakcji z czynnikami związanymi z samym procesem nauczania, z czynnikami psychologicznymi, a także rodzinnymi. Agresja, trudności z adaptacją w grupie są czynnikiem ryzyka uzależnień lub depresji. Te zaburzenia stają się także coraz powszechniejszym problemem wśród dzieci i nastolatków.

Właśnie o takich problemach dyskutowali dzisiaj fachowcy, a przysłuchiwali się temu pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele. Nie zabrakło oczywiście pracowników Powiatowej poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na czele z dyrektorem Leszkiem Markiem Misiewiczem.

Opr. Rafał Kmak
Fot. Maria Olszowska

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź