miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Ekspert ds. Turystyki z Sądecczyzny! “Dziedzina współdecyduje”

0 313

Jan Dziedzina, wójt Łącka, został powołany do Rady Ekspertów ds. Turystyki. Oficjalne powołanie wręczył mu Tomasz Michałowski Szef Gabinetu Politycznego wicepremiera, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosława Gowina. To kolejny już akcent wspierania i współdecydowania osób pochodzących z Sądecczyzny w sprawy rangi ogólnopolskiej. Przypomnijmy, kilka tygodni temu poinformowano, że w ramach rządowego wsparcia w obszarze turystyki wsparcie otrzymają wszystkie! gminy powiatu nowosądeckiego. Na Sądecczyznę popłyną miliony złotych! – Od teraz o sprawach ważnych w Turystyce współdecyduje wójt Dziedzina – powiedział Michałowski.

 

Czytaj również: 250 milionów złotych na infrastrukturę sportową! Ogromne środki popłyną na Sądecczyznę?

 

Rada Ekspertów ds. Turystyki jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw turystyki. Jej zadania obejmują m.in, opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki, a także inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym, tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki. 

źródło: Facebook

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź