miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Gmina Korzenna: Szkoła w Łyczanej zostanie zlikwidowana?

1 1 413

W trakcie ostatniego zebrania wiejskiego mieszkańcy sołectwa opowiedzieli się za likwidacją Szkoły Podstawowej w Łyczanej. W najmniejszej placówce na terenie gminy Korzenna naukę pobiera czternastu uczniów (plus dziewięcioro dzieci w oddziale przedszkolnym). Koszt utrzymania jednego podopiecznego przekracza 20 tysięcy złotych.

 

Czytaj również: Rusza pobór do wojska dla mieszkańców całej Sądecczyzny

 

Za likwidacją szkoły w Łyczanej opowiedzieli się mieszkańcy tego sołectwa podczas ostatniego (17 lutego) zebrania wiejskiego. Spośród 97 uczestników zebrania za takim rozwiązaniem opowiedziała się ogromna większość, nikt nie głosował przeciw, a 8 osób wstrzymało się od głosu. Mieszkańcy wybrali również nowego sołtysa i Radę Sołecką.

Rolę sołtysa powierzono Tomaszowi Oraczowi. Liczba uczestników w trakcie zebrania była najwyższa od kilku lat i przekraczała średnią frekwencję oscylującą wokół 15-20 osób.

Zanim wybrano sołtysa dyskutowano kwestię przyszłości Szkoły Podstawowej w Łyczanej, która jest najmniejszą szkołą na terenie gminy. Obecnie uczy się w niej 14 uczniów w szkole podstawowej (4 w klasie II, 6 w klasie IV i 4 w klasie V) oraz 9 dzieci w oddziale przedszkolnym. W efekcie koszt utrzymania jednego ucznia przekraczający 20,3 tys. zł jest tu najwyższy w gminie, w której średnie koszty utrzymania ucznia wynoszą ponad 10,1 tys. zł.

W dyskusji nad przyszłością szkoły mieszkańcy wskazywali na brak perspektyw dla jej dalszego funkcjonowania z uwagi na niską liczbę dzieci oraz bardzo skromne warunki nauczania. – Mieszkańcy doszli do wniosku, że zamiast wydawać pieniądze na bardzo drogą w utrzymaniu szkołę, lepiej przeznaczyć je na potrzeby infrastrukturalne wsi, takie jak tereny rekreacyjne, drogi, chodniki, czy oświetlenie – skomentował nowy sołtys Tomasz Oracz.

W głosowaniu 8 osób wstrzymało się, reszta opowiedziała się za likwidacją szkoły. Podkreślano, że znajdująca się niedaleko szkoła w Korzennej, do której wielu mieszkańców Łyczanej od dawna posyła swoje dzieci, oferuje komfortowe warunki i daje możliwość rozwoju. Obok sal lekcyjnych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne uczniowie mają salę gimnastyczna, a wkrótce do ich dyspozycji będzie hala sportowa i pływalnia.

– Dojazd do szkoły nie stanowiłby żadnego problemu. Dzieci byłyby zabierane spod starej szkoły transportem zorganizowanym przez gminy – zaznaczył sołtys Łyczanej dodając, że nie bez znaczenia jest stymulująca rozwój dzieci możliwość konkurowania w większej grupie.

Decyzja zebrania wiejskiego, to pierwszy krok na drodze do likwidacji szkoły. Konieczna jest jeszcze uchwała Rady Gminy Korzenna o zamiarze likwidacji placówki, która powinna być podjęta na sześć miesięcy przed końcem roku. Potem trzeba powiadomić rodziców i uzyskać pozytywną opinię małopolskiego kuratora oświaty.

W trakcie zebrania mieszkańcy obok powierzenia funkcji sołtysa Tomaszowi Oraczowi, który debiutuje w tej roli, wybrali także Radę Sołecką. W jej składzie znaleźli się: Paweł Miłkowski, Paweł Kumor, Patrycja Rzepka, Jan Miłkowski, Jan Kempa, Sylwester Forczek.

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło i fot.: Gmina Korzenna

Komentarze Facebook
Zobacz również
1 komentarz
  1. Małgorzata pisze

    Nareszcie zamkną tą pseudo szkołę.

Zostaw odpowiedź