miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Jubileusz 40-lecia DPS w Muszynie: tort i serdeczne życzenia

0 618

Wielka radość towarzyszyła dzisiaj mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, którzy obchodzili jubileusz 40-lecia istnienia Domu.

Czytaj również: Biskup zarządził zmiany proboszczy w diecezji, również na Sądecczyźnie [Wykaz]

Wśród zaproszonych gości był m.in. wicestarosta Antoni Koszyk, burmistrz Miasta i Gminy Muszyna dr Jan Golba, radne powiatowe: Maria Barbara Szarota i Ewa Zielińska, proboszcz parafii w Muszynie ks. Paweł Stabach, dyrektorzy powiatowych DPSów i Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie oraz Iwona Wachna – kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego w UMiG Muszyna.

Wszystkich witała dyrektor DPSu Katarzyna Lisowska.

– Dziękuję pani dyrektor i wszystkim pracownikom za ich codzienny trud i ciężką pracę z podopiecznymi, dbanie o nich, stworzenie im prawdziwego domu – mówił wicestarosta Antoni Koszyk. – To wymaga wielkiego zaangażowania i cierpliwości. Gratuluję jubileuszu! Życzę wytrwałości i satysfakcji ze służby drugiemu człowiekowi.

Gratulacje złożył również burmistrz Muszyny dr Jan Golba, który przekazał na ręce dyrektor DPSu promesę na 5000 złotych oraz podziękował za dotychczasową pracę.

Mieszkańcy DPS w Muszynie zaprezentowali program artystyczny i przypomnieli historię Domu. Sam obiekt został wybudowany w 1935 r. jako prywatny dom państwa Roszków. W czasie wojny stacjonowały w nim wojska niemieckie, a w piwnicach znajdowały się cele dla więźniów. Po wojnie w budynku mieścił się szpital dziecięcy. W latach 70. ubiegłego wieku obiekt został przekształcony w Profilaktyczny Domu Zdrowia podlegający Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. W 1982 r. placówkę przekazano wojewodzie nowosądeckiemu i przekształcono w Państwowy Dom Pomocy Społecznej „JAR”. 1 stycznia 1999 r. powołano Dom Pomocy Społecznej.

– Nasz DPS zapewnia całodobową opiekę dla osób przewlekle i somatycznie chorych – mówi dyrektor DPSu Katarzyna Lisowska. – Obecnie mamy 62 mieszkańców, a na przestrzeni 40 lat było ich 417.

W dzisiejszym spotkaniu wzięły także udział byłe dyrektorki DPSU w Muszynie: Bożena Hudzik i Marzena Rumel, które zostały powitane przez mieszkańców gromkimi brawami. Spotkanie umilała kapela Muszyniacy, a regionalne potrawy serwowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Szczawniku.

Fot. Maria Olszowska

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź