miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

„Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” – współpraca z WUP jeszcze mocniejsza

0 775

Wójtowie i burmistrzowie Powiatu Nowosądeckiego spotkali się w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu m.in. po to, aby podpisać ważne porozumienia. Jednym z nich była ugoda dotycząca promocji projektów „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”.

 

Czytaj również: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nawojowej zaprasza! Rekrutacja trwa [ZDJĘCIA]

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przygotował specjalnie z myślą o osobach pracujących – dwie możliwości dofinansowania w formie bonów szkoleniowych, oferowane w projektach: „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dofinansowanie można wykorzystać na szkolenia językowe, komputerowe, kursy prawa jazdy, ale również na wszelkie szkolenia zawodowe umożliwiające zmianę lub nabycie nowych kompetencji zawodowych, potwierdzone egzaminami. Aby jak najtrafniej dobrać zakres niezbędnych szkoleń, w ofercie WUP przewidziana została również usługa doradztwa zawodowego dedykowana osobom pracującym – Bilans Kariery.

Szczegóły dostępne są na stronie: https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Kierunek-Kariera-Projekt-dla-osob-pracujacych.

Na posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Nowosądeckiego rozmawiano m.in. o planach budowy i przebudowy dróg krajowych i wojewódzkich, dofinansowaniu projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz programach aktywizujących bezrobotnych. O możliwości rozwoju zawodowego mieszkańców Małopolski, w tym nowych programach wspomagających rozwój kariery zawodowej, mówili marszałek Witold Kozłowski oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Jan Gąsienica-Walczak. O tym, jak ważne jest zapobieganie wykluczeniu zawodowemu Małopolan wspomniał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, który podpisał dziś deklarację o wzmocnieniu współpracy z WUP na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych. Zakłada ona m.in. upowszechnianie informacji oraz umożliwianie mieszkańcom Powiatu dostępu do projektów „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa” oraz „Nowy Start w Małopolsce”. Porozumienie to podpisali także uczestniczący w konwencie wójtowie i burmistrzowie z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego.

Konwent zdominowała problematyka rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie. Wojewoda Piotr Ćwik przypomniał, że gdy w 2018 roku uruchamiano Fundusz Dróg Samorządowych dysponowano ledwie kwotą 36 mln zł. W tym roku małopolski FDS dysponuje już znacznie większymi środkami w wysokości ok. 300 mln zł. Daje to gwarancję, że w zasadzie wszystkie wnioski złożone przez samorządy mają szanse na dofinansowanie.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź