miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Kolejna modernizacja dróg w regionie. Tym razem oddano prawie kilometr drogi gminnej

0 527

To już kolejna zmodernizowana droga w gminie Łososina Dolna, tym razem w sołectwie Łyczanka. Przedsięwzięcie zostało wykonane w ramach współpracy z Lasami Państwowymi i obejmowało zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 292554 K Łyczanka – Wronowice w km 0+300,00 – 1+280,00 w miejscowości Łyczanka, gmina Łososina Dolna”. 

Czytaj również: Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego: nowy radny złożył ślubowanie

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 400 827,20 zł brutto, w tym dofinansowanie:

823 000,00 zł – środki Funduszu Leśnego pochodzącego od Lasów Państwowych,
31 478,47 zł – RFIL – odsetki od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym – Środki Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – edycja dla gmin i powiatów oraz edycja dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR-y).
Zakres prac obejmował w szczególności modernizację drogi na odcinku 980 mb, poprzez odtworzenie nawierzchni jezdni i poboczy, odtworzenie elementów odwodnienia, uzupełnienie korpusu drogi narzutem kamiennym oraz płytami ażurowymi, ułożenie korytek prefabrykowanych, utwardzenie zjazdów oraz poboczy destruktem asfaltowym.

Ponadto zostały wykonane roboty rozbiórkowe polegające na frezowaniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, częściowej rozbiórce uszkodzonego korpusu w celu wzmocnienia i uzupełnienia warstw konstrukcyjnych podbudowy drogi. Wykonane roboty spowodowały podniesienie parametrów technicznych drogi, która uzyskała lepszą nośność i wyższy standard.

– Realizacja tego przedsięwzięcia miała na celu osiągnięcie wysokich parametrów technicznych drogi poprawiających jej walory użytkowe. I to się udało. Droga jest naprawdę solidna i bezpieczna, a korzystać z niej będą zarówno nasi mieszkańcy jak i Lasy Państwowe w ramach prowadzonej przez nie gospodarki leśnej. Cieszę się bardzo, że współpraca pomiędzy gminą Łososina Dolna, a Lasami Państwowymi, w tym z Nadleśnictwem Stary Sącz, układa się bardzo dobrze, czego przykładem jest m. in. zrealizowana inwestycja. Razem, jak widać możemy więcej, ku pożytkowi nas wszystkich – mówi Andrzej Romanek, wójt gminy.

 

Źródło i fot.: Łososina Dolna

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź