miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Kolejny krok w kierunku nowej przeprawy nad Dunajcem! Podpiszą list intencyjny dot. m.in. pokrywania kosztów przez samorządy

0 1 056

Województwo Małopolskie wspólnie z Miastem Nowy Sącz, Gminą Chełmiec oraz Gminą Podegrodzie postanowiły zawrzeć List intencyjny w zakresie kolejnego etapu realizacji projektu pn.: „Budowa połączenia DK 87 z DW 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rz. Dunajec”. O postępie prac związanych z budową nowej przeprawy na rzece Dunajec poinformował nowosądeczanin Wojciech Piech, Sekretarz Województwa Małopolskiego.

 

Czytaj również: Intermarché w Europie do zamknięcia, sklep w nowej lokalizacji?

 

Na jego mocy Województwo Małopolskie deklaruje gotowość zapewnienia wkładu własnego, a gminy deklarują wolę pokrycia w latach 2024-2025 kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań, niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Potwierdzenie gotowości finansowania umożliwi podjęcie przez Województwo działań, związanych ze złożeniem wniosku o pozyskanie decyzji ZRID dla przedmiotowego zadania.

Dzisiaj, 23 lutego Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę upoważniającą do podpisania Listu Intencyjnego. Szczegółowe zasady współpracy zostaną uregulowane w umowie.

 

 

Przypomnijmy, w styczniu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi krajowej nr 87 w Nowym Sączu z drogą wojewódzką nr 969 wraz z budową mostu na Dunajcu. Zamówienie dzieli się na zakres podstawowy i zakres opcjonalny.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy połączenia drogi krajowej nr 87 z drogą wojewódzką nr 969 w Nowym Sączu wraz z budową mostu na rzece Dunajec. Zamówienie podzielona jest na dwa zakresy.

Termin składania ofert mija 22 lutego 2021 r. o godz. 11:00. O wyborze projektanta zadecydują kryteria: jakości, czyli dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży drogowej (20 proc.) i dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko projektanta branży mostowej (20 proc.) oraz cena (60 proc.).

Decyzja środowiskowa na budowę połączenia wraz z budową mostu na Dunajcu została wydana w listopadzie 2020 r. Jej wydanie zakończyło dwuletni etap przygotowywania inwestycji. Dotyczyła ona wariantu C przebiegu drogi, który został oceniony najlepiej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 
źródło: FB

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź