miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Konsultacje projektu „Strategia Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030”

0 459
Trwają konsultacje społeczne projektu „Strategia Powiatu Nowosądeckiego do roku 2030”. Mieszkańcy powiatu nowosądeckiego mogą włączyć się w proces konsultacji, które będą prowadzone do 16 listopada 2022 roku. Celem jest wypracowanie ostatecznej wersji dokumentu poprzez zgłaszanie uwag.
 
 
Uwagi (wg załączonego wzoru formularza) do projektu Strategii można zgłaszać:
 
  • pocztą elektroniczna na adres: powiat@nowosadecki.pl
  • pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz,
  • osobiście: w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, – Dziennik podawczy, parter pok.113, tel. 18 41 41 771,
  • faksem: 18 41 41 600
Komórką merytoryczną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Inwestycji i Rozwoju.
 
 
Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź