miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Łącko: Powstanie Park Rekreacji i Wypoczynku? [WIZUALIZACJE]

0 185

Na terenie gminy Łącko zaplanowano kontynuację rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenów nad Dunajcem w widłach potoku Czarna Woda i Lichnia jako Park Rekreacji i Wypoczynku.

Czytaj również: W Niskowej powstanie nowoczesne centrum rekreacyjne

Teren planowanej inwestycji został podzielony na pięć stref użytkowych: rozrywkową, biwakową, plac zabaw dla dzieci, wspinaczkową z urządzeniami linowymi oraz ogólnodostępną strefę rekreacyjną. Zagospodarowane zostaną obszary zielone o łącznej powierzchni ok. 20 170 m2. Zakres prac będzie obejmował natomiast:

– budowę zadaszonej sceny plenerowej wraz z montażem ławek na widowni dla ok. 300 osób,

– budowę miejsca biwakowego wyposażonego w jedną dużą wiatę na ok. 50 osób oraz cztery mniejsze wiaty dla 8-10 osób wraz z grillami murowanymi, jednego paleniska otwartego z grillem stalowym ruchomym,

– budowę placu zabaw dla dzieci mniejszych do 7 lat; pow. ok. 740 m2,

– budowę strefy wspinaczkowej dla dzieci starszych wyposażoną w urządzenia linowe; pow. ok. 6 680 m2,

– urządzenie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej; pow. ok. 10 590 m2,

– budowę pawilonu sanitarnego; pow. zabudowy 50-55 m2,

– budowę oświetlenia,

– montaż kamer monitoringu wizyjnego,

– wykonanie alejek spacerowych o nawierzchni z kruszywa łamanego,

– montaż elementów małej architektury –  ławki parkowe, kosze.

Gmina Łącko po raz kolejny aplikuje o środki finansowe w ogłoszonym przez Zarząd Województwa naborze projektów w ramach z RPO WM Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów subregionu. Dla zwiększenia szans w ogłoszonym konkursie zawarto porozumienie partnerskie pomiędzy gminami: Łącko, Stary Sącz, Chełmiec, Piwniczna i Bobowa oraz Fundacją Sądecką, którego celem jest wspólne staranie się o fundusze oraz realizacja przedsięwzięcia. Wykonanie zadania zaplanowano w systemie zaprojektuj i wybuduj w oparciu o opracowany przez pracowników Urzędu Gminy Program Funkcjonalno-Użytkowy. Rozstrzygniecie ogłoszonego konkursu nastąpi prawdopodobnie w czerwcu.

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło i fot.: UG Łącko

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.