miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Podsumowanie pracy poselskiej Posła na Sejm RP VIII kadencji, 2015 – 2019

Józef LEŚNIAK Poseł Prawa i Sprawiedliwości VIII kadencji Sejmu RP, politolog

0 768

Szanowni Państwo! Drodzy Wyborcy!

Dobiega końca VIII kadencja Sejmu RP, w której miałem zaszczyt reprezentować Państwa, zarówno w Sejmie, jak i na arenie międzynarodowej. Nadchodzi czas na dokonanie podsumowania. Kadencja 2015-2019 była okresem wzmożonej pracy.  Na przestrzeni ostatnich 4 lat udało się nam zrealizować  obietnice wyborcze, zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość. Programy socjalne wdrożone przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości, takie jak: Rodzina 500 plus, Dobry Start, Mama 4 plus, Maluch +, Emerytura Plus, Opieka 75 +, Senior + czy obniżenie wieku emerytalnego, świadczą o prowadzonej pracy na rzecz stałej poprawy jakości życia polskich rodzin. Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną partią, która zrealizowała swój program i udowodniła, że jest wiarygodną formacją.

Jako Poseł VIII kadencji pracuję zarówno w Sejmie RP, jak i w Radzie Europy  w Strasburgu. W polskim parlamencie mam zaszczyt pełnić funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oraz biorę udział w pracach Komisji Finansów Publicznych. Ponadto, od początku kadencji zaangażowałem się w prace Komisji Infrastruktury, a także Komisji Łączności z Polakami za Granicą.  W styczniu 2017 roku zostałem powołany do stałej delegacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Pełnię również funkcję Wiceprzewodniczącego Polsko-Francuskiej Grupy Parlamentarnej, Przewodniczącego Polsko-Peruwiańskiej Grupy Parlamentarnej. Dodatkowo realizuję zadania Wiceprzewodniczącego Polskiej Sekcji Zgromadzenia Parlamentarnego Frankofonii (APF).

Sprawy Ojczyzny i naszego regionu były i są priorytetowe w mojej aktywności poselskiej, zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Na forum międzynarodowym wielokrotnie zabierałem głos w sprawach ważnych dla Państwa Polskiego podczas sesji plenarnych oraz komisji Rady Europy. Brałem aktywny udział w konferencjach parlamentów państw Unii Europejskiej dotyczących wspólnej polityki zagranicznej oraz spraw bezpieczeństwa w Europie, a w szczególności wschodniej flanki NATO, podczas których zapadały kluczowe decyzje dla naszego kraju.  

Mając na uwadze dobro naszego regionu, wielokrotnie zabiegałem o wsparcie lokalnych inwestycji, takich jak: przebudowa ponad stuletniego wiaduktu kolejowego w Ptaszkowej, Gmina Grybów (kwota ok. 6,7 mln zł). Osobiście zaangażowałem się w pomoc uzyskania dofinansowania z właściwych resortów środków na budowę m.in. nowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej (kwota ok. 2 mln zł), sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jamnicy (kwota 862.000 zł), budowa hali sportowej przy LO w Starym Sączu (kwota ok. 2,7 mln zł).  Ponadto skierowałem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pytanie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę nowej siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie- oddział w Nowym Sączu.

W wyniku mojej interwencji podjęto decyzję o nieprzenoszeniu zasobów Archiwum do Krakowa i jednocześnie zatwierdzono plan budowy nowego obiektu na terenie Nowego Sącza do 2023 r.  Ponadto interweniowałem o powstrzymanie likwidacji klasy wojskowej w Zespole Szkół w Marcinkowicach.

Odpowiadając na oczekiwania mieszkańców naszego regionu podejmowałem wiele starań u władz centralnych w różnych sprawach, na wielu płaszczyznach. Jako przykład można przytoczyć kwestie związane z dofinansowaniem inwestycji w regionie,  przyznawaniem odznaczeń dla osób zasłużonych, czy starania o objęcie uroczystości Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Jednocześnie kierując się potrzebą podtrzymywania tożsamości narodowej i kulturowej regularnie wspierałem lokalne wydarzenia o charakterze patriotycznym, edukacyjnym, sportowym oraz społecznym.

Szanowni Państwo, przed nami wybory, które ukształtują dalsze losy Polski. Wiele udało się zrobić do tej pory, ale sporo jeszcze pozostaje do realizacji. Programy wdrożone przez Prawo i Sprawiedliwość zaświadczają o prowadzonej pracy na rzecz stałej poprawy jakości życia polskich rodzin, tym samym udowadniając wiarygodność formacji. Dlatego też  należy zadbać i dołożyć wszelkich starań, abyśmy mogli wspólnie kontynuować program Prawa i Sprawiedliwości, który daje Polakom poczucie godności, stabilności i bezpieczeństwa. Wierzę, że moje uzyskane dotychczas doświadczenie w pracy parlamentarnej, zarówno w polskim Sejmie jak i poza granicami Polski przyczyni się do dalszego rozwoju naszej Ojczyzny.  

Materiał info-prom.
fot. Józef Leśniak

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź