Ponad 34,5 miliona złotych na inwestycje drogowe na Sądecczyźnie!

Ponad 14,6 miliona złotych – na taką kwotę została dzisiaj podpisana umowa pomiędzy wojewodą małopolskim Piotrem Ćwikiem, a starostą nowosądeckim Markiem Kwiatkowskim. Pieniądze pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych i zostaną przeznaczone na remont trzech dróg powiatowych. Wkład własny Starostwa to około 20 milionów. Łącznie koszt inwestycji drogowych to około 34,5 mln. złotych.