miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Ponad 7 mln zł dla powiatów w Małopolsce

2 1 106

Dzięki programowi “Aktywny samorząd” 22 powiaty w Województwie Małopolskim otrzymały przeszło 7 milionów złotych na rzecz osób niepełnosprawnych. Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązania problemów społecznych i programowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Marta Mordarska

– Aktywny samorząd to program skierowany do młodych osób niepełnosprawnych, a środki można było uzyskać poprzez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Należało skierować tam wnioski o dofinansowanie różnych rodzajów aktywności. Mówimy tu o pieniądzach, za które młodzi mogą kształcić się, np. przygotowując się do matury lub podejmując studia, także doktoranckie. W ramach tego programu można było też starać się o polepszenie warunków życia – mówi Marta Mordarska, dyrektor małopolskiego oddz. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie dla 22 powiatów (obszar Małopolski) czyli realizatorów programu Aktywny samorząd jest przekazywane w dwóch transzach. W ramach I transzy powiaty otrzymały 3 905 154,20 , w ramach drugiej 3 487 596,19 . Podsumowując w 2018 roku limit środków finansowych na realizację programu wynosi 7 392 750,39 zł

logo pfron

– PFRON może dofinansować zakup protezy nogi, ręki, ale też specjalistycznego sprzętu, m.in. komputerowego ze specjalnym oprogramowaniem, dla osoby, która nie widzi lub nie słyszy. Mówimy też o dofinansowaniu kursu prawa jazdy, zakupu części do wózków napędzanych elektrycznie czy też oprzyrządowania, które umożliwia kierowanie pojazdem. PFRON wspomaga także osobisty rozwój niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej czy turnusów rehabilitacyjnych – dodaje dyrektor Marta Mordarska.

Moduły, obszary i zadania programu realizowane w 2018 roku:
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
– Zadanie nr 1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
– Zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
– Zadanie nr 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
– Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
– Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
– Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
– Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresaci programu w ramach modułu I – to przede wszystkim osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności- między innymi z tytułu dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku.
Adreseci programu w ramach modułu II- to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopnirm niepełnosprawnosci pobierający naukę w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub kolegium lub mający przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

 

Logo programu Aktywny Samorząd

Szczegóły programu oraz procedury realizacji dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

W 2019 roku planowana jest kontynuacja zadania. Ulec zmianie mogą warunki uczestnictwa. Informacje na ten temat na bieżąco można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

fot. PFRON, pixabay.com

Komentarze Facebook
Zobacz również
2 Komentarze
  1. Maciej pisze

    Dzięki temu programowi studiuję 😉 Dziękuje za pomoc 🙂

  2. Marta Mordarska pisze

    Jak ja się bez kompetencji do tego PFRONu dostałam, to się dziwię.

Zostaw odpowiedź