miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Powiat inwestuje w gminie Chełmiec

0 341

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski spotkał się z władzami i radnymi gminy Chełmiec. Mówił m.in. o wykonanych inwestycjach w poszczególnych miejscowościach oraz o planach na najbliższe miesiące. Wielu radnych dziękowało staroście za szybką interwencje, szczególnie w przypadkach budowy przejść dla pieszych i budowy chodników.

 

Czytaj również: Dwa radiowozy skasowane, pijany kierowca, kradzież samochodu…
Pościg do granicy kraju! – KLIK

 

Dobiegają końca prace związane z remontem drogi powiatowej Trzetrzewina – Podrzecze na odcinku 3,66 kilometra. Remont polegał nie tylko na odtworzeniu nawierzchni, ale wymieniliśmy również wszystkie warstwy podbudowy. Wartość całej inwestycji to 3,72 miliona złotych, z czego 2,12 miliona złotych to dotacja na usuwanie skutków powodzi – mówił starosta Marek Kwiatkowski.

 

 

Dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargów, udało się zakontraktować roboty po znacznie niższych cenach niż planowano, dlatego Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeznaczeniu oszczędności na dokończenie właśnie tej drogi. Za kwotę blisko 886,4 tys. zł zostanie więc wykonany dodatkowy odcinek (1,65 km), który pozwoli połączyć nową nawierzchnią Chochorowice (gmina Podegrodzie) z Trzetrzewiną w gminie Chełmiec (5,31 km).

W najbliższym czasie rozpocznie się największa inwestycja drogowa na terenie gminy Chełmiec – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Będzie to remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec, która przebiega przez miejscowości: Marcinkowice, Rdziostów i Chełmiec.

Do końca lipca 2020 roku za kwotę 7,56 mln zł zostanie wymieniona nawierzchnia na odcinku 5,27 km. Dodatkowo zostaną wykonane aktywne przejścia dla pieszych. Roboty są objęte dofinansowaniem w 70% z Funduszu Dróg Samorządowych. W tym wypadku również korzystne ceny przetargowe pozwoliły rozszerzyć zakres remontów o dodatkowy odcinek blisko 300 metrów w samym centrum Chełmca.

Do tej pory na terenie gminy Chełmiec przebudowano najbardziej zniszczony odcinek drogi Trzetrzewina – Męcina (Krasne Potockie). Pierwotnie planowano przebudowę 360 metrów, ale już w trakcie robót zdecydowano o wydłużeniu odcinka objętego robotami i ostatecznie za kwotę ponad  673,9 tys. zł kompleksowo wymieniono podbudowę, jezdnię oraz pobocza na odcinku ponad pół kilometra.

W planach są:

– przebudowa mostu w ciągu drogi Wielogłowy – Ubiad. Prace zaplanowano na przyszły rok – powstanie nowy, szerszy most z chodnikami, a dodatkowo zostanie umocniony fragment potoku;

– budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec (przy skrzyżowaniu z ul. Jagodową). Obiekt ma być szerszy, z chodnikami i barierami. Realizacja tej inwestycji będzie możliwa po zakończeniu remontu drogi, dlatego planuje się ją na 2021 rok. Już teraz jednak trwają przygotowania do tej inwestycji (projektowanie, uzgodnienia i niezbędne pozwolenia, a także poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania).

Ale o nie wszystko – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Mamy nadzieję na korzystne rozstrzygnięcia ostatniego naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych. Wtedy, jesienią przyszłego roku rozpoczniemy kolejny etap remontu drogi Limanowa – Chełmiec, od Marcinkowic do granicy z Powiatem Limanowskim. Na przyszły rok planowana jest również budowa chodnika przy tej drodze na odcinku ponad jednego kilometra od Rdziostowa do ulicy Jagodowej w porozumieniu z gminą Chełmiec, która będzie partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia.

Prawdopodobnie już w grudniu zostanie ogłoszony przetarg i po jego rozstrzygnięciu, zaraz na początku roku rozpoczną się roboty – jeśli tylko pogoda na to pozwoli.

W sesji wziął udział m.in.: starosta Marek Kwiatkowski, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski oraz radni powiatowi: Maria Barbara Szarota i Marcin Bulanda.

Opr. Rafał Kmak
Fot. Maria Olszowska

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź