miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Powiat nowosądecki ma już 20 lat! [ZDJĘCIA]

0 182

We wtorek (9 października) miały miejsce obchody związane z 20-leciem Powiatu Nowosądeckiego. Na początek ksiądz biskup Stanisław Salaterski odprawił msze świętą. Po nabożeństwie radni pięciu kadencji i zaproszeni goście spotkali się w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gdzie odbyła się dalsza część jubileuszu.

 

Czytaj również: Na przystanku w Korzennej naładujesz komórkę!

 

Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Zygmunt Paruch podsumował minione 5 lat kadencji oraz przypomniał początki kształtowania się powiatów: – W pierwszej kadencji (lata 1998-2002) Rada Powiatu Nowosądeckiego liczyła 60 radnych, później zmniejszono tę liczbę o ponad połowę. Od 2002 roku jest więc 29 radnych. W ciągu pięciu kadencji w wyborach samorządowych mieszkańcy Sądecczyzny wybierali łącznie 176 radnych powiatowych. Cztery osoby pełnią funkcję radnych już piątą kadencję, ośmiu radnych było wybieranych przez mieszkańców na cztery kadencje, 10 radnych wybierano do Rady Powiatu Nowosądeckiego na trzy kadencje, zaś 16 osób wykonywało mandat radnego drugą kadencję. Łącznie w ławach Rady Powiatu Nowosądeckiego w czasie pięciu kadencji zasiadały 102 osoby. Rada Powiatu Nowosądeckiego obradowała na 193 sesjach, podjęła 1936 uchwał, a radni złożyli 1517 interpelacji.

 

 

Następnie głos zabrał starosta Marek Pławiak, który przedstawił najważniejsze inwestycje tej kadencji: – W zakresie edukacji była to między innymi budowa nowej siedziby dla Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, termomodernizacja i remonty budynków szkół i placówek, a także otwarcie nowoczesnych warsztatów w Zespole Szkół w Grybowie. Znalazły się tam świetnie wyposażone pracownie: gastronomiczna, mechaniczna oraz mechatroniki samochodowej. Ale to nie wszystko. Przenieśliśmy w nowe miejsce Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu przystosowując pomieszczenia do potrzeb dzieci i młodzieży. Podjęliśmy też decyzję o remontach i modernizacji kilku kotłowni w szkołach prowadzonych przez Powiat i wybudowaliśmy parking przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju  – mówił starosta Marek Pławiak.

W zakresie ochrony zdrowia zrealizowano: rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krynicy-Zdroju, co pozwoliło na stworzenie oddziału pediatrii, intensywnej terapii, bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni; powstanie nowej podstacji Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Piwnicznej-Zdroju oraz pozyskanie dwóch karetek dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. W zakresie pomocy społecznej: został rozbudowany Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej, w ramach którego działają trzy pracownie (poligraficzno-fotograficzna, hodowlana, ogrodnicza). ZAZ zatrudnia 28 osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano też budynki Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, co znacznie poprawiło komfort życia pensjonariuszy.

 

 

Aby poprawić warunki lokalowe w naszym urzędzie i jakość obsługi klientów, pozyskaliśmy budynek przy ulicy Kościuszki w Nowym Sączu na potrzeby Wydziału Rozwoju i Zespołu do spraw Gospodarki Nieruchomościami. Został też podzielony Wydział Geodezji i Budownictwa na Wydział Geodezji, Wydział Budownictwa oraz Zespół do spraw Gospodarki Nieruchomościami. Zlikwidowaliśmy też Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich i utworzyliśmy Wydział Rozwoju w Starostwie – mówił starosta Marek Pławiak.

Powiat przeznaczył również sporo środków na remonty dróg i budowę chodników. Jedną z największych inwestycji była budowa obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Jej otwarcia dokonano 10 lutego 2016 r.

W latach 2015-2018 wydatki drogowe zamknęły się kwotą niemal 151 milionów złotych! W tym okresie wyremontowaliśmy i odbudowaliśmy ponad 50 kilometrów dróg i niemal tyle samo chodników. Innowacją, którą wprowadziliśmy w działaniach na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego było malowanie białych linii oznaczających krawędź boczną dróg powiatowych. Zdecydowanie poprawiło to bezpieczeństwo jazdy – dodał starosta Marek Pławiak.

Uroczystość uświetniła prelekcja dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu Roberta Ślusarka na temat odzyskania przez Polskę niepodległości oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

 

 

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Mikołaj Wild – sekretarz stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, Piotr Naimski – sekretarz stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, posłowie – Andrzej Czerwiński, Jan Duda i Wiesław Janczyk, radni Sejmiku WM – Stanisław Pasoń i Witold Kozłowski, Jerzy Gwiżdż – zastępca prezydenta Nowego Sącza, Tomasz Cisoń – wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza. Nie zabrakło oczywiście Jana Golonki – starosty piastującego ten urząd przez cztery kadencje, radnych pięciu kadencji, obecnego Zarządu Powiatu na czele ze starostą Markiem Pławiakiem, wicestarostą Antonim Koszykiem i członkami Zarządu – Franciszkiem Kantorem i Marianem Rybą. Byli także komendanci: Miejskiej Komendy Policji – insp. Jarosław Tokarczyk, Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Waldemar Kuźma wraz z zastępcą st. bryg. Pawłem Motyką, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – płk. Stanisławem Laciugą.

 

Opr.: Klaudia Celusta
Źródło i fot.: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź