miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Powstaje Strategia Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego

0 616

W Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu odbyło się spotkanie poświęcone tworzeniu Strategii Rozwoju Powiatu Nowosądeckiego do 2030 roku. Gości powitał starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. Strategię przygotowuje Wydział Rozwoju Konsorcjum firm: Fundacja Miesz(k)aj Lokalnie i Utila sp. z o.o.

Czytaj również: Podpisano umowę na budowę wieży widokowej na Górze Skiełek nad Łukowicą

W dokumencie zostaną zawarte między innymi strategiczne inwestycje mające wpływać na rozwój Sądecczyzny w kolejnych latach – mówi starosta Marek Kwiatkowski. – Nie chodzi jedynie o infrastrukturę drogową, ale też o szkolnictwo, rolnictwo, zagospodarowanie przestrzeni, kulturę, ochronę zdrowia, rynek pracy czy rozwój przedsiębiorczości. Ważnym aspektem jest również jakość powietrza, szczególnie w okresie zimowym czy ochrona przyrody.

Eksperci dokonają oceny silnych i słabych stron Powiatu oraz dokładnie opiszą cele strategiczne i operacyjne, uwzględniając finansowanie poszczególnych przedsięwzięć. Strategia, nad którą prace trwają od wielu miesięcy, powinna być gotowa w tym roku.

W spotkaniu i dyskusji wzięli udział m.in.: starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski, przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Roman Potoniec, wicestarosta Antoni Koszyk, wójtowie z Sądecczyzny, szefowie komisji Rady Powiatu Nowosądeckiego, sekretarz Powiatu Monika Dziedzina, prorektor PWSZ  dr Marek Reichel, prezes Sądeckiej Izby Gospodarczej Paweł Kukla, dyrektorzy jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego, przedstawiciele przedsiębiorców.

Fot. Maria Olszowska

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź