miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Prace z łącznikiem obwodnic idą do przodu! Gmina Chełmiec opiniuje

0 1 732

Jak wynika z informacji przedstawionej na stronie Inwestora GDDKiA w Krakowie, projekt zadania inwestycyjnego pt. „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28” aktualnie został przekazany do zaopiniowania w Urzędzie Gminy Chełmiec. To kolejny krok w realizacji długo wyczekiwanej inwestycji łączącej dwie obwodnice Nowego Sącza.

 

Czytaj również: Utrudnienia na drodze krajowej DK75 do końca roku! Ruch wahadłowy na obwodnicy [Zdjęcia, nagranie]

 

Umowę nr 13/16/UR/2018 na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28” wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego, pomiędzy PROMOST Consulting Sp. z o.o.  sp. k. a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad zawarto 26 września 2019 r. w Krakowie. Przewidywany koniec zakończenia prac nad zadaniem w ramach umowy przypada na czerwiec 2023 r.

 

 

Zadanie obejmuje:
– Etap I umowy – Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniami towarzyszącymi dla zadania pn. „Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28”.
– Etap II umowy – Wykonanie czynności i opracowanie dokumentacji związanych z gospodarowaniem nieruchomości po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
– Etap III umowy – udzielanie wyjaśnień na zapytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
– Etap IV umowy – Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych.

 

Kliknij w zdjęcie, aby powiększyć obraz (projekt w pdf)

 

 

Lokalizacja Inwestycji
Planowana do realizacji inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 28 Zator – Nowy Sącz – Przemyśl – granica Państwa – obwodnicy Chełmca o parametrach drogi klasy GP. Przedsięwzięcie jest usytuowane na terenie województwa małopolskiego, w powiecie nowosądeckim, na terenie gminy Chełmiec. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej nr 28 będzie kontynuacją zrealizowanego fragmentu północnej obwodnicy Nowego Sącza na terenie miasta Nowy Sącz. Początek inwestycji ma miejsce na przygotowanym dla celów realizacji obwodnicy wlocie istniejącego ronda na drodze krajowej nr 28 (ul. Limanowskiej w Chełmcu). Koniec odcinka przewidziano na skrzyżowaniu typu rondo drogi powiatowej nr 25219 (ul. Marcinkowickiej w Chełmcu) z obwodnicą północną Nowego Sącza.

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego
Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest przejęcie ruchu tranzytowego z dotychczasowego przebiegu drogi krajowej nr 28 oraz uzupełnienie obwodnicy Nowego Sącza poprzez połączenie wybudowanych odcinków obwodnicy północnej oraz nowej drogi powiatowej w kierunku Starego Sącza. Budowa odcinka drogi klasy GP zwiększy przepustowość drogi i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stan istniejący:
W istniejącym stanie droga krajowa nr 28 na odcinku położonym w miejscowości Chełmiec przebiega od ronda północnej obwodnicy Nowego Sącza z drogą powiatową (ul. Marcinkowicką) w kierunku południowym do centrum miejscowości. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną (z ul. Krakowską i Papieską) zmienia przebieg na kierunek zachodni w stronę Limanowej. Droga krajowa nr 28 na odcinku przebiegającym przez miejscowość Chełmce posiada głównie przekrój uliczny jednojezdniowy, dwukierunkowy o zmiennej szerokości 6,5– 7,0 m, chodniki o szerokości 1,50 m do 2,0 m. W części to przekrój drogowy z odprowadzeniem wody opadowej do przydrożnych rowów. Droga jest dostępna na całej swojej długości, przy drodze występują liczne zjazdy publiczne i indywidualne.

Zakres inwestycji:

 • Budowa odcinka drogi krajowej o następujących parametrach technicznych:
  • klasa techniczna drogi: GP (główna ruchu przyspieszonego);
  • prędkość projektowa: Vp = 60 km/h;
  • prędkość miarodajna: Vm = 70 km/h;
  • przekrój: 1×2;
  • szerokość pasa ruchu: min. 3,5 m;
  • szerokość opaski bezpieczeństwa: 0,5 m;
  • szerokość poboczy: min. 1,5 m;
  • nośność: 115 kN/oś;
  • dostępność: na skrzyżowaniach typu rondo (na początku oraz na końcu projektowanego odcinka);
  • obsługa przyległych terenów: poprzez układ dróg dojazdowych/dodatkowych jezdni.
 • Budowa infrastruktury dla pieszych
 • Przebudowa skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową nr 25219 (ul. Marcinkowicką)
 • Budowę dróg dojazdowych/dodatkowych jezdni o następujących parametrach:
  • Prędkość projektowa – 30 km/h;
  • Klasa techniczna – D (1×1);
  • Szerokość jezdni –  min. 3,5 m;
  • Szerokość poboczy – min. 0,75m;
  • Obciążenie ruchem – 80 kN/oś;
  • Kategoria ruchu –  min. KR 1.
 • Budowa odwodnienia dróg.
 • Budowa obiektów inżynierskich: przepusty, obiekty mostowe, konstrukcje oporowe.
 • Przebudowa kolidującej z drogą infrastruktury technicznej.
 • Budowa kanału technologicznego.
 • Budowa oświetlenia drogowego.

Rafał Kmak
źródło: GDDKiA

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź