miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Przeszło 4 tysiące interwencji druhów z Sądecczyzny! Strażacy podsumowali rok

0 303

Bardzo aktywny okazał się 2019 rok dla druhów z Sądecczyzny. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej interweniowali przeszło 4000 razy. To o prawie 570 więcej niż w roku ubiegłym (2018). Średnio co 2 godziny i 11 minut jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze. Dzięki interwencjom Straży udało się uratować majątek szacowany na ok. 30 mln złotych!

 

Czytaj również: Budują struktury „Porozumienia” w subregionie sądeckim

 

W 2019 roku na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu – obejmującej zasięgiem miasto Nowy Sącza i powiat nowosądecki, powstało ogółem 4008 zdarzeń.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały:
– 1 130 razy przy pożarach,
– 2 540 razy podczas miejscowych zagrożeń,
– 338 razy w ramach alarmów fałszywych.

W porównaniu do 2018 roku nastąpił znaczny wzrost ogólnej liczby zdarzeń – odnotowano o 569 więcej interwencji. W stosunku do ogólnej liczby interwencji, miejscowe zagrożenia stanowiły 63,37%, pożary 28,19%, a alarmy fałszywe 8,43% zdarzeń.

W odniesieniu do 2018 roku odnotowano :
– wzrost liczby pożarów o 249 zdarzeń tj. (28,26 %),
– wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 278 – (12,29 %),
– wzrost liczby alarmów fałszywych o 42 – (14,19 %).

W 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej podejmowały działania ratowniczo-gaśnicze średnio co 2 godziny i 11 minut. Pożary powstawały średnio co 7 godzin i 45 minut, natomiast do miejscowych zagrożeń dochodziło średnio co 3 godziny i 27 minut.

Podobnie jak w latach ubiegłych w zdecydowanej większości przypadków w grupie pożarów (96,4 %) były to zdarzenia małe. W grupie miejscowych zagrożeń zdarzenia małe stanowiły 17,4 %, natomiast 80,7 % były to zdarzenia lokalne, zdarzenia średniej wielkości stanowiły 1,8 %, odnotowano również 1 zdarzenie dużej wielkości.

W grupie alarmów fałszywych zdecydowana większość to alarmy z instalacji wykrywania pożarów 201, które stanowiły 59 % wszystkich działań w tej grupie. Alarmy fałszywe w dobrej wierze – 119, co stanowi 35 % wszystkich alarmów fałszywych, pozostałe alarmy fałszywe zakwalifikowano jako złośliwe – 18 (5 %).

Na 4008 zdarzeń, w których w 2019 roku interweniowały zastępy ratownicze jednostek ochrony przeciwpożarowej – 2859 (tj. 70 %) powstało na terenie powiatu nowosądeckiego, a 1149 (tj. 30 %) zdarzeń miało miejsce na terenie miasta Nowego Sącza.

Zdarzenia, wymagające podjęcia działań ratowniczych powstawały najczęściej na terenie następujących gmin:
– Nowy Sącz – 1 149
– Chełmiec – 355
– Stary Sącz – 322
– Krynica Zdrój – 300
– Podegrodzie – 224
– Grybów (gmina) – 220
– Grybów (miasto) – 69
– Muszyna – 214
– Łącko – 205
– Korzenna – 190
– Piwniczna-Zdrój – 159
– Łososina Dolna – 156
– Gródek nad Dunajcem – 132
– Kamionka Wilka – 91
– Łabowa – 80
– Nawojowa – 72
– Rytro – 70

Miesiącami o największym natężeniu działań ratowniczych były:
MARZEC – 856, KWIECIEŃ – 399 – zdarzenia związane były z powtarzającą się plagą pożarów powstałych wskutek bezmyślnego wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych, jak i również w marcu nałożyły się jeszcze interwencje związane z silnymi wiatrami. MAJ – 434 zdarzeń – związanych w głównej mierze z usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych.

We wszystkich działaniach ratowniczych przeprowadzonych w 2019 roku wzięło udział ogółem 7 280 zastępów (samochodów) jednostek ochrony przeciwpożarowej (PSP i OSP) i 35 172 strażaków.

Na liczbę tę składają się:
– 3 660 zastępów i 15 653 strażaków PSP,
– 2 473 zastępów i 13 336 strażaków z jednostek włączonych do KSRG,
– 1 024 zastępów i 6 183 strażaków z pozostałych jednostek OSP.

Jednostki ochotniczych straży pożarnych uczestniczyły w 2019 roku ogółem w 2 528 działaniach ratowniczych, co stanowi 63 % ogółu działań. Samodzielnie jednostki ochotniczych straży pożarnych prowadziły interwencje w 1 316 przypadkach, czyli 33 % ogółu zdarzeń. W prowadzonych w 2019 roku działaniach ratowniczych jednostki ochrony przeciwpożarowej współdziałały z wieloma służbami i instytucjami.

Ogółem w działaniach tych uczestniczyło 9 349 przedstawicieli innych instytucji, w tym:
– 4 593 funkcjonariuszy Policji,
– 2 627 ratowników Pogotowia Ratunkowego,
– 212 osób Pogotowia Energetycznego,
– 188 osób Pogotowia Gazowego,
– 121 funkcjonariuszy Straży Miejskiej,
– 10 osoba służb lasów państwowych,
– 4 osoby Inspekcji Ochrony Środowiska,
– 2 243 osoby z innych instytucji.

Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę na szczeblu dysponowania pomiędzy strażą pożarną a MCZK, Policją, Strażą Miejską oraz innymi służbami i instytucjami współdziałającymi.

W trakcie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych zużyto:
– 2 513 m3 wody,
– 4 639 l środka pianotwórczego,
– 1 027 kg neutralizatorów,
– 12 621 kg sorbentów.

Straty powstałe w mieniu w wyniku zaistniałych w 2019 roku zdarzeń oszacowane zostały na łączną kwotę ok. 18 mln. 133 tys. złotych. Wartość uratowanego mienia w wyniku prowadzonych działań ratowniczych oszacowano na kwotę 28 mln. 154 tys. złotych.

We wszystkich zdarzeniach podczas których interweniowały zastępy ratownicze straży pożarnych odnotowano aż 22 ofiar śmiertelnych, w tym w transporcie drogowym 11 osób. Osoby poszkodowane to 644 osoby ranne, w tym aż 82 rannych dzieci. W wyniku pożaru śmierć poniosły 2 osoby i rannych zostało 37 osób w tym 5 dzieci. W komunikacji drogowej 432 osób i aż 65 dzieci zostało rannych. W trakcie działań ratowniczych prowadzonych przez straż pożarną, strażacy-ratownicy udzielili pomocy medycznej 243 osobom.

Opr. Rafał Kmak
fot. PSP Nowy Sącz

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź