miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Przyjaciel z Okna Nadziei – wypełniamy dni ludzi chorych i samotnych życiem

0 539

Fundacja Okno Nadziei działająca przy Hospicjum Domowym w Nowym Sączu zaprasza do udziału w WOLONTARIACIE. Projekt realizowany przez Fundację OKNO NADZIEI, polega na rozwinięciu profesjonalnego wolontariatu opiekuńczego wśród mieszkańców Miasta i Gminy Dobczyce oraz powiatu nowosądeckiego. Do wolontariatu zapraszamy wszystkich chętnych, ale głównie młodzież i osoby 50+. Działania przewidują kompleksowe przygotowanie wolontariuszy i otoczenie osób potrzebujących, samotnych, niesamodzielnych opieką oraz zapewnienie beneficjentom profesjonalnych konsultacji medycznych.

 

Czytaj również: Wichury na Sądecczyźnie zbierają żniwo! Ponad pięć tysięcy domostw bez prądu

 

Celem głównym projektu jest zaangażowanie 40 mieszkańców Miasta i Gminy Dobczyce oraz powiatu nowosądeckiego w opiekę nad osobami starszymi, samotnymi i chorymi oraz rozwój wolontariatu długoterminowego.

Przy realizacji wolontariatu opiekuńczego bardzo ważna jest edukacja wolontariuszy w wielu dziedzinach, dlatego projekt w pierwszym etapie przewiduje przeprowadzenie szkolenie. Kształcenie ma charakter interdyscyplinarny. Program zawiera 6 rozdziałów tematycznych (łącznie z zajęciami praktycznymi). Należą do nich: psychologia osób starszych, opieka pielęgnacyjna, opieka fizjoterapeutyczna, aksjologia, prawne aspekty pomocy społecznej, pierwsza pomoc. Osobami prowadzącymi zajęcia będą praktycy, pracujący na co dzień z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi. Łącznie w cyklu szkoleń weźmie udział 40 uczestników, w tym osoby z 3 lokalnych organizacji pozarządowych. Zdobyta wiedza i doświadczenie praktyczne będą mogli wykorzystywać nie tylko w ramach działań projektowych, ale również po jego zakończeniu. Odbiorcami zadania będzie również min. 30 osób starszych i chorych, którzy oprócz wsparcia wolontariusza będą mieli możliwość skorzystać ze specjalistycznych konsultacji (psychologicznych i fizjoterapeutycznych).

Nasi Przyjaciele z Okna Nadziei – Wolontariusze po odbytym szkoleniu będą potrafili: diagnozować warunki życie osób starszych i dążyć do usuwania wszelkiego typu barier, udzielą porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, zmotywują do podjęcia rehabilitacji, udziału w wydarzeniach kulturalnych, wypełnią monotonny czas radością i troską.

Wiedza i doświadczenie specjalistów prowadzących szkolenie oraz umiejętności, odczucia wolontariuszy i podopiecznych zdobyte w trakcie trwania projektu zostaną zebrane i opracowane w formie poradnika. Publikacja będzie doskonałym narzędziem wiedzy i motywacji dla przyszłych wolontariuszy i rodzin osób chorych pomagających w sprawowaniu opieki.

Projekt zakończy się uroczystą I Galą Przyjaciela z Okna Nadziei podsumowującą projekt. Na galę zostaną zaproszone osoby ściśle związane z realizacją projektu (beneficjenci i ich rodziny, wolontariusze, specjaliści), władze samorządowe, lokalni przedsiębiorcy, społeczność gminy. Potrzeba realizacji imprezy podsumowującej wynika z dążeń organizatorów do uhonorowania pracy wolontariuszy, zwrócenia uwagi społeczeństwa na potrzeby osób starszych i samotnych, pokazania efektów osiągniętych w ramach prowadzonych działań, promocji wolontariatu i zachęcenia innych do podejmowania aktywności na rzecz drugiego człowieka.

 

 

Rekrutacja trwa do 5 października 2018 r.

Fundacja zaprasza chętne osoby do udziału w wolontariacie w okresie trwania projektu wrzesień 2018-czerwiec 2019, kilka godzin w miesiącu dostosowane do możliwości wolontariusza.

Wolontariusze będą mieli zapewnione:

  • kompleksowe szkolenie prowadzone przez specjalistów m.in.: pielęgniarkę, fizjoterapeutę, psychologa, ratownika,
  • certyfikat ukończenia kursu,
  • aktywne i kreatywne spędzenie czasu,
  • nabycie umiejętności opieki nad osobami starszymi,
  • wsparcie ze strony koordynatora, lekarza internisty
  • literaturę i poradniki dotyczące opieki nad osobą starszą oraz wolontariatu,
  • poznanie wielu ciekawych ludzi,
  • możliwość współtworzenia poradnika o wolontariacie

 

Kontakt: tel. 508 957 049, 508 329 634

e-mail: wolontariat@oknonadziei.org.pl  

www.oknonadziei.org.pl 

 

Opr.: Klaudia Celusta
Źródło i fot.: Organizatorzy

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź