miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Rada pozytywnie zaopiniowała program współpracy

0 541

Dzisiaj obradowała Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego. Z powodu obostrzeń wynikających z pandemii, spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji. Prowadził je członek Zarządu Powiat Nowosądeckiego Edward Ciągło będący jednocześnie przewodniczącym Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

Czytaj również: Sądecka marka na ekranach całego świata! Skoczek narciarski rozsławi Nowy Sącz i całą Sądecczyznę

 

Członkowie Rady zaopiniowali Program Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 rok. Ten dokument to fundament, na którym opiera się współpraca Powiatu Nowosądeckiego z organizacjami pozarządowymi. Zgodnie z wymogami ustawowymi, w dniach 16 – 30 października 2020 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Współpracy. W tym czasie nie zgłoszono żadnych uwag do projektu.

 

 

Podczas dzisiejszego spotkania członkowie Rady zapoznali się także z wynikami konkursu na Najlepszą Inicjatywę Roku, Wolontariusza Roku i Młodego Wolontariusza Roku.  

Oprócz przewodniczącego PRPP w spotkaniu wzięli udział: wicestarosta Antoni Koszyk, Urszula Potoniec-Mędoń – wiceprzewodnicząca RDPP oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Rodziców Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Promyk, Antoni Poręba – przedstawiciel Rady Powiatu Nowosądeckiego, Anna Pych z fundacji Będzie dobrze oraz dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu Justyna Tokarczyk.

Fot. Maria Olszowska 

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź