miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Remont drogi powiatowej Szczawnicka-Kosarzyska już wkrótce!

0 278

Dokonana została wizja terenowa związana z planowanymi inwestycjami w obrębie dróg powiatowych na terenie Łomnicy-Zdroju oraz Piwnicznej-Zdroju. Ustalone zostały szczegóły dotyczące renowacji, prace powinny rozpocząć się niebawem.

Czytaj również: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Korzenna

W ramach poszczególnych działań udało się ustalić, że:

– Droga powiatowa nr K 1519 Łomnica-Zdrój – remont chodników. Zakres prac obejmuje remont chodnika o łącznej długości 425 metrów po stronie lewej oraz remont chodnika o długości 65 metrów po stronie prawej wraz z remontem chodnika w obrębie zatoki autobusowej. Koszt realizacji ustalonego zakresu prac zostanie pokryty po 50% przez Powiat Nowosądecki oraz Miasto i Gminę Piwniczna-Zdrój. Powiatowy Zarząd Dróg w najbliższych dniach ogłosi przetarg na wykonanie ustalonego zakresu robót.

– Droga powiatowa nr K 1520 ul. Szczawnicka-Kosarzyska – budowa chodnika. Gmina Piwniczna-Zdrój zleci opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej. Zakres prac projektowych zostanie podzielony na dwa odcinki. Pierwszy obejmuje odcinek od drogi gminnej nr K 293585 (Wilcze Doły) do DW „SMREK”. Drugi odcinek od drogi wewnętrznej Tromowa do istniejącego chodnika na wysokości „starych basenów”. Prace projektowe będą prowadzone równocześnie. Powiat nowosądecki deklaruje udział finansowy w kosztach budowy projektowanego chodnika do wysokości ustalonego limitu na prace związane z remontami chodników przy drogach powiatowych do kwoty 300 tysięcy złotych.

– Droga powiatowa nr K 1520 ul. Szczawnicka-Kosarzyska – remont nawierzchni drogi. Zakres prac remontowych zostanie szczegółowo ustalony po uzyskaniu przez gminę informacji dotyczącej stanu technicznego istniejącej w drodze infrastruktury sanitarnej i deszczowej. Termin spotkania zostanie ustalony telefonicznie z Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Sączu. Powiat zadeklarował wsparcie rzędu 1 000 000,00 złotych.

– Droga powiatowa nr K 1520 ul. Szczawnicka-Kosarzyska – przebudowa drogi w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zakres rzeczowy zostanie ustalony po zakończeniu prac związanych z wyznaczeniem odcinka drogi do remontu nawierzchni. Przy konstrukcji wniosku o dofinansowanie przedstawiciele PZD zadeklarowali uwzględnianie zarówno przebudowy skrzyżowania jak również uwzględnienie rozwiązań specjalnych określonych w programie. Gmina zastrzega sobie, aby opracowanie wniosku odbyło się przy pełnej obopólnej współpracy.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zbigniew Janeczek – burmistrz Piwnicznej-Zdroju, Mariusz Lis – zastępca burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Marian Dobosz – radny powiatowy oraz Adam Czerwiński – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu.

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło i fot.: MiG Piwniczna-Zdrój

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź