miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Rozliczenie PIT – darowizna a podatek

0 406

Każdy z nas na pewno ucieszyłby się z wiadomości, że czeka na niego spadek, lub ktoś przekazał na jego rzecz wartościową darowiznę. Jednak należy pamiętać, że udzielenie darowizny często jest związane z mało radosną czynnością a mianowicie z koniecznością zapłacenia przez obdarowanego podatku od spadków i darowizn.  Wysokość podatku jest uzależniona od wartości darowizny oraz od tego, do której grupy podatkowej należą strony umowy określającej udzielenie darowizny.

Obowiązek zapłacenia podatku i rozliczenia go powstaje w momencie kiedy uprawomocni się postanowienie sądu stwierdzającego nabycie spadku przez spadkobiercę. Często obdarowywany otrzymuje pieniądze lub inne wartościowe przedmioty. Musimy pamiętać, że opodatkowana jest wartość darowizny, która przekracza określone w ustawie limity przysporzeń od jednej osoby, w ramach określonej grupy podatkowej. Darować można ruchomości i nieruchomości. Przy płaceniu podatku należy oszacować wartość rynkową darowizny. W przypadku gdy urząd skarbowy, również urząd skarbowy online uzna, że wartość została zaniżona, ma prawo naliczyć karne odsetki a nawet obciążyć nas kosztami dokonania wyceny przez rzeczoznawcę. Zgodnie z prawem podatkowym, sam fakt otrzymania darowizny nie rodzi konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. Nie musimy więc go rozliczać w rocznym zeznianiu podatkowym PIT lub PIT online. Prawie każdy portal podatkowy zamieszcza pytania podatników typu: ”otrzymałem darowiznę w postaci  małego mieszkania. Czy mam rozliczyć podatek od darowizny w PIT 37 lub innym PIT 2017?  Odpowiedź brzmi zdecydowanie NIE. Takie są bowiem zapisy ustawy PIT art. 2 ust. 1 pkt 3. Podatki od darowizny i spadku podlegają przepisom o podatku od spadków i darowizn a nie ustawie o podatku dochodowym PIT. W związku z tym faktem obdarowana osoba w celu właściwego rozliczenia podatkowego, będzie określała swoje zobowiązania podatkowe w oparciu o Ustawę o podatku od spadków i darowizn. Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z rozliczeniem podatku można szukać w urząd skarbowy online. Udzieli ich także każdy dobry portal podatkowy.

Darowizna w postaci mieszkania jest niewątpliwie powodem do wielkiej radości. Niestety cieniem kładzie się obowiązek zapłaty podatku od darowizn. Zasady naliczania i wysokość podatku są takie same jak dla pozostałych darowizn. A mianowicie wysokość podatku zależy od grupy podatkowej do której się zaliczamy. Członkowie najbliższej rodziny są zwolnieni z opodatkowania. Wyróżniono trzy grupy podatkowe związane z podatkiem od spadków i darowizn.

Do pierwszej z nich należą: mąż lub żona, rodzice, dzieci, wnuki, prawnuki dziadkowie, pradziadkowie, pasierb, , rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa; ojczym, macocha.

Do grupy drugiej zaliczamy: dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców, zstępni i rodzeństwo małżonków, małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie rodzeństwa i małżonkowie innych zstępnych.

Grupę trzecią tworzą pozostali nabywcy darowizny lub spadku.

Jeśli wartość nabytego spadku lub darowizny nie przekracza kwoty wolnej od płacenia podatku, nie mamy obowiązku rozliczania się z fiskusem.

Artykuł powstał we współpracy z dobrym portalem podatkowym PITax.pl Łatwe podatki, oferującym nie tylko możliwość bezpłatnego rozliczenia podatku PIT, ale także dostęp do ogromnej bazy wiedzy podatkowej i pomocy ze strony zespołu doświadczonych ekspertów i doradców podatkowych.

Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych jest organizacją pożytku publicznego niosącą pomoc innym organizacjom. W ramach projektu wsparcia organizacji w zbiórce 1% podatku IWOP udostępnił organizacjom system PITax.pl Łatwe podatki do swobodnego użytku jako narzędzia wspomagającego zbiórkę funduszy na rzecz trzeciego sektora.

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź