miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Rusza pobór do wojska dla mieszkańców całej Sądecczyzny

0 1 536

Kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców Sądecczyzny rozpocznie się 21 lutego i potrwa aż do 26 kwietnia. Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego pracować będzie w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” w Nowym Sączu.

 

Czytaj również: Mularczyk walczy o to, aby powstała obwodnica Chełmca!

 

Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej obowiązane są zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

– dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (paszport);

– posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

– aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

– dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych lub zaświadczenie o kontynuacji nauki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2019 roku podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2000 roku;

– mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

– osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B);

– kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na innych kierunkach, m. in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo;

– osoby, które ukończyły 18 lat i nie ukończyły 24 lat życia oraz zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Sankcje karne: w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Nowosądeckiego pracować będzie od 21 lutego do 26 kwietnia 2019 roku w budynku Spółdzielni Ogrodniczej „Ziemi Sądeckiej” przy ul. Jagiellońskiej 18 w Nowym Sączu (wejście od bramy wjazdowej przy ul. Kościuszki).

Opr.: Agnieszka Michalik
Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Fot.: pixabay.com (zdjęcie ilustracyjne)

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź