miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Sądeckie gminy liczą na marszałka Witolda Kozłowskiego [Zdjęcia]

Konwent wójtów i burmistrzów w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu

0 1 155

To było wyjątkowe spotkanie. Pierwsze od kilku lat. Do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu przyjechali wszyscy wójtowie i burmistrzowie gmin i miast Powiatu Nowosądeckiego, aby porozmawiać o najpilniejszych inwestycjach w najbliższym czasie i problemach, które muszą być rozwiązane na szczeblu ministerstw.

Okazją do rozmowy był Konwent wójtów i burmistrzów zwołany przez starostę nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego. W spotkaniu wziął również udział marszałek małopolski Witold Kozłowski– Dziękuję staroście za reaktywowanie Konwentu – mówił marszałek Witold Kozłowski. – Mam nadzieję, że będziemy się spotykać regularnie i omawiać najważniejsze sprawy dla Sądecczyzny.

– Takie spotkania powinny się odbywać co najmniej dwa razy w roku, a jeżeli wystąpi taka potrzeba to nawet częściej – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – To świetna platforma do rozwiązywania problemów i czerpania z doświadczeń innych samorządów.

 

 

Z wójtami i burmistrzami spotkali się także posłowie. Po raz pierwszy w historii Województwa Małopolskiego mamy marszałka z Sądecczyzny – mówił poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. – To dla nas dobry czas. Mam nadzieję, że dobrze go wykorzystamy. Nasz region przez lata był zaniedbany jeśli chodzi o inwestycje, dlatego tak ważne jest abyśmy teraz wszyscy współpracowali i wykorzystali dobrze tę szansę.

Po tym, jak Marta Maj – dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, przedstawiła informację na temat sieci ścieżek rowerowych oraz realizacji inwestycji drogowych w Województwie Małopolskim, marszałek odpowiadał na pytania posłów i włodarzy gmin. Większość dotyczyła połączeń drogowych i szans na ich budowę. Poruszono m.in. temat budowy mostu w Kurowie i „Sądeczanki”, kolejnego mostu na Dunajcu w Nowym Sączu oraz połączenia północnej i zachodniej obwodnicy Nowego Sącza. Włodarze gmin mieli też sporo pytań o dofinansowanie kanalizacji, gruntów zajętych pod drogi oraz budowy chodników w najbardziej niebezpiecznych miejscach przebiegających przez gminy sąsiadujące z drogą krajową 75.

 

 

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski mówił natomiast o zrealizowanych przez Powiat Nowosądecki inwestycjach i planach na najbliższe lata. Wspomniał o remontach dróg i budowie chodników w ubiegłym roku, budowie hali sportowej w Grybowie przy nowym budynku Liceum Ogólnokształcącego, termomodernizacji szkół powiatowych i DPSów oraz budowie nowego skrzydła szpitala powiatowego w Krynicy-Zdroju. Mówił także o środkach pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego na te przedsięwzięcia.

– W planach na ten rok mamy między innymi zakończenie we wrześniu budowy hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Starym Sączu – dodał starosta Marek Kwiatkowski. – Wartość robót to ponad pięć milionów złotych. Trwa również termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Marcinkowicach. Planowany termin realizacji pierwszego etapu inwestycji to maj 2019 roku, a orientacyjna wartość to ponad trzy miliony złotych.

Ponadto zostanie opracowana dokumentacja projektowa wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla przebudowy i modernizacji budynku Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej-Zdroju wraz z zagospodarowaniem działki dla potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych (orientacyjna wartość zamówienia: 100 tys. zł) i budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach (orientacyjna wartość zamówienia: 50 tys. zł).

 

 

Starosta Marek Kwiatkowski zwrócił się też do wójtów i burmistrzów o wsparcie finansowe przy zakupie nowej karetki dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego, które nie jest obecnie w najlepszej kondycji finansowej.

– Dziękuję wszystkim za tak merytoryczną dyskusję i przybycie na spotkanie – dodał starosta. – Bardzo cieszy duża frekwencja wójtów, burmistrzów, radnych wojewódzkich i posłów z naszego terenu. To świadczy o potrzebie organizowania takich spotkań, szczególnie, że mogliśmy porozmawiać z władzami Sejmiku Województwa Małopolskiego na czele z marszałkiem Witoldem Kozłowskim i wicemarszałkiem Łukaszem Smółką.

Oprócz wójtów i burmistrzów w Konwencie wzięli udział m.in.: posłowie – Andrzej Czerwiński, Jan Duda, Wiesław Janczyk, Józef Leśniak, Arkadiusz Mularczyk, marszałek małopolski Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smółka, radni wojewódzcy – Grzegorz Biedroń, Marta Mordarska, Patryk Wicher, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego: starosta Marek Kwiatkowski, wicestarosta Antoni Koszyk, członkowie Zarządu: Edward Ciągło, Marian Dobosz i Zofia Nika, przewodniczący RPN Roman Potoniec, radny Antoni Poręba – szef Klubu PiS w Radzie PN, Marta Maj p.o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przybyli też wójtowie i burmistrzowie z gmin całego Powiatu Nowosądeckiego.

 

 

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (olsz)
Fot. Maria Olszowska

.

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź