miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Sądeckie oblicza wolontariatu

0 158

Do końca czerwca br. można przesyłać zgłoszenia do konkursu starosty nowosądeckiego w zakresie wspierania i promocji organizacji pozarządowych i wolontariatu. W ramach konkursu docenione zostaną osoby poświęcające swój wolny czas na wspieranie innych.

Czytaj również: Jubileusz 40-lecia DPS w Muszynie: tort i serdeczne życzenia

– Sądeccy wolontariusze od lat angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspierając starszych w domach pomocy społecznej, sprzątając zanieczyszczone tereny, pomagając uczniom czy dzieciom z domów dziecka, opiekując się zwierzętami w schroniskach czy organizując koncerty i akcje charytatywne. W ostatnim czasie służyli szeroką pomocą obywatelom Ukrainy uciekającym ze swojej ojczyzny w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju. Takie działania należy dostrzegać i doceniać – mówi starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

O nagrody można się starać w czterech kategoriach:

  • Najlepsza Inicjatywa Roku,
  • Wolontariusz Roku,
  • Młody Wolontariusz Roku,
  • Nagroda Specjalna Starosty Nowosądeckiego

Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą wystąpić organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i fizyczne (instytucje, mieszkańcy) działające na terenie powiatu nowosądeckiego.

Wniosek musi zawierać:

  • wskazanie kategorii, w jakiej wnioskuje się o nagrodę,
  • informacje o wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy),
  • informacje o kandydacie do nagrody (imię i nazwisko lub nazwa, adres, telefon kontaktowy, wiek),
  • uzasadnienie osiągnięć kandydata.

Wniosek o przyznanie nagrody może zawierać dokumentację potwierdzającą osiągnięcia kandydata (recenzje, opinie, akty przyznania nagród, fotografie, wydawnictwa itp.).

W tym roku na szczególną uwagę zasługują działania podejmowane przez organizacje pozarządowe i wolontariuszy mające na celu pomoc obywatelom Ukrainy w związku z wojną trwającą na terytorium ich państwa.

Wniosek należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu
Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz
Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych
z podaniem kategorii Nagrody

Szczegóły: KONKURS UKAZUJĄCY SĄDECKIE OBLICZA WOLONTARIATU – EDYCJA 2022 | Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu (nowosadecki.pl)

 

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź