miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Sesja w powiecie: radni podjęli uchwały jednogłośnie

0 215

Podczas sesji powiatu nowosądeckiego, która odbyła się 31 stycznia radni m.in. wysłuchali sprawozdania starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego o inwestycjach planowanych w najbliższym czasie oraz o pracach Zarządu Powiatu.

 

Czytaj również: Trzy nowe karetki w Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym!

 

W czwartek odbyło się uroczyste przekazanie trzech ambulansów ratowniczych dla Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego – mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Na drogach Powiatu pojawią się: volkswagen transporter – Podstacja w Łososinie Dolnej, mercedes sprinter – będzie obsługiwał Nowy Sącz i mercedes z napędem na cztery koła wyposażony w defibrylator, respirator, urządzenia do dekompresji klatki piersiowej – Podstacja w Grybowie. Te trzy nowe samochody podmienią najstarsze ambulanse Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego i tym samym tabor zostanie znacznie odmłodzony.

 

 

Starosta przekazał również informację, że wyrokiem z 15 stycznia 2020 r. Sąd Apelacyjny w Krakowie rozstrzygnął ostatecznie sprawę sądową pomiędzy Powiatem Nowosądeckim a wykonawcą robót w LO w Grybowie. Sąd nie podzielił argumentacji i wniosków apelacji złożonej przez Powiat Nowosądecki od wcześniejszego niekorzystnego wyroku zasądzającego na rzecz wykonawcy. Wyrok jako prawomocny został wykonany poprzez przelew kwoty 2.902.667,44 zł na rzecz wykonawcy. W tym Należność główna – 2.381.517,04 zł odsetki – 395.493,40 zł i koszty procesu – 125.667 zł

Starosta poinformował radnych o zakończonych i trwających remontach dróg i budowie chodników. – Trwają też prace z projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej przy naszej szkole w Marcinkowicach. Wykonawcą projektu jest firma ARS Autorska Pracownia Projektowa Macecki z Krakowa. Termin opracowania dokumentacji w zakresie budowy hali sportowej mija 28 lutego 2020 roku – dodał starosta Marek Kwiatkowski.
 
Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego za 2019 rok oraz zapoznali się z raportem z realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Nowosądeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
 
Podjęli uchwały w sprawie zmniejszenia wysokości opłat za wymianę dowodu rejestracyjnego w związku z wprowadzeniem nazw ulic w miejscowości Żeleźnikowa Wielka oraz w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Stanisława Reymonta w Tęgoborzy ul. Św. Floriana 23, w związku z brakiem naboru w latach 2018-2019.
 
W sesji wziął udział radny wojewódzki Stanisław Pasoń oraz podinsp. Albert Kogut – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego sądeckiej Policji.
 

Opr. Rafał Kmak
Fot. Maria Olszowska

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź