miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Już w sobotę V Grybowski Rajd Rowerowy! Zapisz się już dziś, ilość miejsc ograniczona

0 289

12 lipca rusza piąta edycja Grybowskiego Rajdu Rowerowego, jak co roku do dyspozycji uczestników oddane zostaną trzy trasy: zaawansowana, średnia rekreacyjna. Dla uczestników przewidziane są nagrody i poczęstunek. Zapisy na rajd dostępne pod numerem telefonu: 514 728 252 lub mailowo: ggrowerowa@gmail.com. Więcej informacji dostępnych na grupie na Facebooku: Grybowska Grupa Rowerowa. Ilość miejsc jest ograniczona.

Czytaj również: Kafarski zwolniony z funkcji I trenera! Świerczewski i Jałocha poprowadzą zawodników

Poniżej regulamin oraz plan Rajdu:

REGULAMIN RAJDU
1. Organizatorem rajdu jest Grybowska Grupa Rowerowa działająca przy Stowarzyszeniu Ziemia Grybowska.
2. Rajd odbędzie się 12 LIPCA 2020 roku, rozpocznie się o godz. 10:00 startem z terenu przy Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej.
3. Udział w rajdzie jest bezpłatny dla młodzieży i dzieci, dla dorosłych płatny 20zł i wymaga rejestracji najpóźniej w dniu rajdu. Organizator przewiduje pakiety startowe dla pierwszych 100 zarejestrowanych uczestników.
4. Rajd zakończy się poczęstunkiem w miejscu startu na terenie Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej: kiełbasa, ciepły posiłek, kawa, herbata.
5. Organizator rajdu przewiduje losowanie nagród dla zapisanych uczestników.
6. W rajdzie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie i osoby niepełnoletnie jednak wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego i na jego odpowiedzialność.
7. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego, o ochronie przyrody i przepisy przeciwpożarowe na terenach leśnych i innych oraz zasad obowiązujących w czasie stanu epidemii i ich przestrzeganie.
8. Rower każdego z uczestników musi być wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
9. Wskazane jest, aby każdy z uczestników dokonał podstawowego przeglądu roweru przed rajdem, wymagane są dwa sprawne hamulce.
10.Uczestnicy powinni posiadać kask rowerowy.
11.Maksymalna liczba rowerzystów w zwartej grupie jadącej po drodze publicznej to 15, a odległość pomiędzy grupami to minimum 200m.
12. Odległości między rowerzystami podczas jazdy powinny być takie aby umożliwiały bezpieczne hamowanie.
13. Organizator wyznacza osoby prowadzące i zamykające grupy, dyktują one tempo jazdy. Należy stosować się do ich zaleceń. Rajd nie jest wyścigiem, więc ściganie się jest zabronione.
14. Organizator rajdu i wszystkie osoby z nim współpracujące nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników oraz osób trzecich, za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie.
15.Uczestnicy biorą udział w rajdzie na własną odpowiedzialność i ponoszą oni oraz ich opiekunowie prawni pełną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie powstałe szkody i zgubione rzeczy.
16.Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez organizatora, mogą ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
17. Organizator rajdu ma prawo do publikacji wizerunków (zdjęcia, filmy) uczestników na stronach internetowych, w mediach i materiałach promocyjnych.
18. W przypadku niekorzystnej pogody lub w sytuacji mającej wpływ na bezpieczeństwo uczestników, rajd może zostać odwołany lub też zmieniony jego termin.
19.Udział w rajdzie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
20.W czasie stanu epidemii każdy uczestnik dodatkowo ma obowiązek podać dane kontaktowe (adres zamieszkania i numer telefonu) w celach bezpieczeństwa na wypadek wykrycia zakażenia COVID-19 u uczestników rajdu.
21. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. W sprawach spornych decyzja organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

Autor: Mateusz Michniak 
Źródło i Fot: Grybowska Grupa Rowerowa

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź