miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Przemoc domowa – jak jej zapobiegać i pomagać ofiarom

0 527

Dzisiaj w auli Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbyła się konferencja „Bezpieczny region, bezpieczna rodzina. Oblicza przemocy domowej – diagnoza i zapobieganie”. W spotkaniu wziął udział m.in. starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski.

Czytaj również: Mobilne płuca zaparkują na Sądecczyźnie. Rusza kampania Polskiego Alarmu Smogowego

Temat przemocy w rodzinie jest niezwykle ważny, aktualny i jednocześnie wymagający wielkiej delikatności w stosunku do ofiar takich zachowań – mówił starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski. – Z ogólnopolskich statystyk policyjnych wynika, że w ostatnich latach jest nieco mniej przypadków przemocy domowej, ale w naszym regionie te statystyki są wciąż wysokie. Takie spotkania jak dzisiaj są bardzo potrzebne – uświadamiają o problemie, ale też, dzięki wypowiedziom ekspertów, którzy na co dzień mają do czynienia z tym zagadnieniem, możemy wypracować skuteczne metody pomocy ofiarom przemocy. Często nic chcą one mówić o problemie wprost, nierzadko wycofują swoje zeznania, są uzależnione od sprawców na różne sposoby, również ekonomicznie. Pamiętajmy, że przemoc to nie tylko użycie siły, ale szereg innych, destrukcyjnych zachowań. Trzeba o tym mówić i pomagać osobom skrzywdzonym. Wspieram każdą inicjatywę, która przybliża ten temat, uświadamia i uwrażliwia otoczenie na problem przemocy. Ważne jest, by ofiary wiedziały, że nie są same, miały odwagę przyznać się do problemu i wiedziały gdzie mogą zwrócić się o pomoc. Dziękuję wszystkim, którzy podejmują ten ważny temat i wspieram akcje prewencyjne. Życzę nam wszystkim, by sądeckie domy były bezpieczne i pełne rodzinnego ciepła.

Insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, witał wszystkich przybyłych na spotkanie. Przedstawił również statystyki z naszego regionu. – Porównując rok 2017 i 2021 w Małopolsce, odnotowaliśmy wzrost przeprowadzonych interwencji domowych o 23,13 procent – mówił. – Natomiast liczba wdrożonych „Niebieskich kart” spadła o 25 procent w porównaniu do 2017 roku. W Nowym Sączu na przestrzeni czterech lat (2017-2021) wszczęto 947 postępowań karnych w kierunku artykułu 207 Kodeksu Karnego, stwierdzając 626 przestępstw popełnienia przemocy. Wskaźnik ten był wyższy od tego wojewódzkiego.

Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu stwierdził, że przemoc w rodzinie jest znaczącym problemem społecznym, który jest cały czas aktualny. Na terenie działania KMP w Nowym Sączu występuje większy od średniej wojewódzkiej odsetek interwencji domowych zakończonych wdrożeniem procedury „Niebieskiej karty” do ogółu podejmowanych interwencji domowych.

– Musimy stale monitorować skalę zjawiska przemocy w rodzinie – dodał insp. dr Krzysztof Dymura. – Policja jest istotnym elementem w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ściśle współpracujemy z Prokuraturą oraz instytucjami zajmującymi się tymi zagadnieniami.

Definicje przemocy, ich rodzaje oraz czynniki, które do niej prowadzą omówiła Barbara Gołaszewska-Sierotowicz – psycholog z ANS, a o postępowaniach karnych w tym zakresie mówił prokurator dr Piotr Kosmaty – zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

W dzisiejszej konferencji wzięli udział m.in.: Marek Kwiatkowski – starosta nowosądecki, nadinsp. Michał Ledzion – Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, nadinsp. dr Rafał Kochańczyk – Komendant Wojewódzki Policji w Opolu, insp. Jarosław Tokarczyk – I zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach, insp. dr Krzysztof Dymura – Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, dr Marek Reichel – prorektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, prorektor ANS – dr Halina Potok, Ludomir Handzel – prezydent Miasta Nowego Sącza, wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Nowosądeckiego Marta Adamczyk, Zofia Nika – członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, Rafał Fil – zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Piotr Wójcik – Prezydent Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, Elżbieta Gargula – przewodnicząca Zarządu Regionu Nowy Sącz Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji. Ponadto, obecni byli: prokurator dr Piotr Kosmaty – zastępca Rzecznika Prasowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, prokurator Jarosław Łukacz – Prokurator Rejonowy w Nowym Sączu, prokurator Rafał Gruszka – Prokurator Rejonowy Muszynie. Nie zabrakło psychologów, szefów służb mundurowych i inspekcji, samorządowców, pracowników ANS i młodzieży z Zespołu Szkół w Marcinkowicach.

Fot. Maria Olszowska

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź