miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Jerzy Gwiżdż proponuje ułatwienia dla niepełnosprawnych!

1 295

Kandydat na prezydenta Nowego Sącza – Jerzy Gwiżdż przedstawił program dotyczący pomocy osobom niepełnosprawnym, który wprowadzi w życie, jeśli stanie na czele miasta. Ponadto wkrótce zostaną zaprezentowani kandydaci, figurujący na listach wyborczych.

 

Czytaj również: Nowy Sącz: Gwiżdż kandyduje na prezydenta! „Czuję się młodo, nie brak mi sił i energii”

 

Jerzy Lesław Gwiżdż, który sprawuje obecnie funkcję wiceprezydenta miasta Nowego Sącza pod koniec sierpnia ogłosił swój start w wyborach z Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządny Nowy Sącz”. Przypominamy, że był on już prezydentem w latach 1990-1994.

– Chciałbym poinformować, że zamknęliśmy konstruowanie list wyborczych do Rady Miasta. Kandydatów przedstawimy niebawem. W ramach pomocy osobom niepełnosprawnym przez przyszłe władze Nowego Sącza, powinny zostać zniesione wszystkie bariery architektoniczne na drogach oraz w instytucjach publicznych należących do miasta Nowego Sącza i to jest naprawdę konieczne. Chcę zapowiedzieć również, że nie będziemy dawać po 500 złotych, natomiast wiemy, że ogromnym problemem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych – powiedział Jerzy Gwiżdż, wiceprezydent oraz kandydat na prezydenta Nowego Sącza.

Program dotyczący pomocy osobom niepełnosprawnym przedstawiony przez Gwiżdża:

– utworzenie Miejskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1 miliona corocznie z przeznaczeniem na pomoc finansową na wydatki rehabilitacyjne ponoszone przez osoby niepełnosprawne, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wartości minimum socjalnego szacowanej każdego roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

– dostosowanie wszystkich przedszkoli i szkół miejskich – publicznych do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych

– uruchomienie ośrodka dziennego pobytu dla osób powyżej 25. roku życia ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną, który byłby czynny od godz. 6:30 do 17:00, z zapewnieniem przywozu i odwozu do ośrodka i miejsca zamieszkania. Rozbudowie ulegnie Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nawojowskiej, w którym opiekę znajdą także dzieci z autyzmem

– skoncentrowanie w jednym miejscu (obiekcie) wszystkich instytucji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych, takich jak Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy Narodowy Fundusz Zdrowia, z zapewnieniem dobrego dojazdu i możliwością swobodnego parkowania oraz poruszania się po obiekcie

– sukcesywne doposażenie miejskich placów zabaw w urządzenia, z których będą mogły bezpieczne korzystać dzieci niepełnosprawne ruchowo i niewidome

– zapewnienie wsparcia psychologicznego, medycznego i pedagogicznego dzieci i osób dorosłych, które tego wymagają w sytuacjach nagłych i kryzysowych, bez stosowania skomplikowanych procedur. W tym celu zostanie utworzony punkt doradztwa psychologiczno-medyczno-pedagogicznego przy postulowanym ośrodku pobytu osób z niepełnosprawnością intelektualną

– utworzenie w Urzędzie Miasta Nowego Sącza stanowisk ds. zapewnienia kontaktu z osobami głuchoniemymi i niewidomymi, które zostaną obsadzone przez kompetentnych w tym zakresie urzędników. Zniesione też zostaną bariery uniemożliwiające swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych w ratuszu

Kandydaci na radnych Rady Miasta z Komitetu Wyborczego Wyborców „Samorządny Nowy Sącz”, którzy czynnie zaangażowali się w utworzenie programu „Sądeczanie Sądeczanom Niepełnosprawnym”, to: Janusz Chruślicki (okręg wyborczy nr 3), Marcin Dziadowicz (okręg wyborczy nr 4) oraz Paweł Orzechowski (okręg wyborczy nr 3).

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również
1 komentarz
  1. keisyr pisze

    Staruszku Gwiżdż, idżcie sobie odpocząć na ławeczkę razem z Nowakiem !!! Porozmawiacie sobie jak to w lutym 2018 powstał ekstraklasowy stadion Sandecji !!!

Zostaw odpowiedź