miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Nowy Sącz: Jerzy Gwiżdż obiecuje zmniejszyć należności za usługi i daniny publiczne oraz wybudować tor wyścigowy!

0 344

Kandydat na prezydenta Miasta Nowego Sącza, Jerzy Gwiżdż przedstawił zasadnicze punkty programu. Najważniejszą kwestią, którą obiecuje zrealizować po wygranych wyborach będzie zmniejszenie należności za usługi i daniny publiczne. Ceny za wodę oraz odprowadzanie ścieków, dostarczoną energię cieplną i przejazdy komunikacją miejską zostaną obniżone wówczas o 25 procent. Ponadto opłata za odbiór segregowanych odpadów komunalnych będzie mniejsza o 50 procent. Gwiżdż chce wybudować również nowoczesny tor wyścigowy.

 

Czytaj również: Jerzy Gwiżdż proponuje ułatwienia dla niepełnosprawnych!

 

– Spotkaliśmy się, wraz z kandydatami do Rady Miasta Nowego Sącza z tysiącem osób, których nie znaliśmy wcześniej z nazwiska i z którymi nie mieliśmy nic osobiście do czynienia i zapytaliśmy tych ludzi, co uważają za najważniejsze sprawy dla Nowego Sącza. Okazuje się, że pierwsza kwestia to bezpieczeństwo, a druga dotyczy tego, że nie należy tyle wyciągać z kieszeni obywateli. Zrobię to, co powinno się w mieście zrobić, czyli skończę to, co jest rozpoczęte, zrealizuję wszystkie zapewnienia, które wcześniej zapowiedziałem. Ja nie jestem handlarzem obietnic i to bardzo mocno chcę podkreślić – powiedział Jerzy Gwiżdż, obecny wiceprezydent oraz kandydat na prezydenta Nowego Sącza.

Jerzy Lesław Gwiżdż, który ubiega się o fotel prezydenta Miasta Nowego Sącza pragnie troszczyć się o bezpieczeństwo mieszkańców w wielu jego aspektach, a w tym m.in. przez:

– pracę nad jakością i rozprzestrzenianiem monitoringu miejskiego, tak aby obejmował przejścia dla pieszych, newralgiczne skrzyżowania, miejsca o wysokim ryzyku naruszania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz niszczenia mienia. Dostrzega potrzebę scalenia monitoringów osiedlowych w jeden system

– uruchomienie komisariatów Policji – ze służbą całodobową w centrum miasta i rejonie osiedli Gorzków – Wojska Polskiego

– edukację dzieci (od najmłodszych lat) i młodzieży dotyczącą bezpiecznego zachowania i poruszania się w drodze do i ze szkoły, „uwaga na obcego”, ostrożne zachowania w stosunku do napotkanego psa itp.

– „zero” tolerancji dla wandalizmu, chuligaństwa

– budowa odcinka pasa drogowego – z wykorzystaniem części zieleńca miedzy pasami ruchu – ułatwiającego skręcającym w lewo wjazd na drogę główną

– działania na rzecz prewencji dotyczące używania niedozwolonych substancji psychoaktywnych

– zniwelowanie nocnych rajdów ulicami Nowego Sącza – propozycja wybudowania toru wyścigowego z możliwością do podnoszenia umiejętności kierowania pojazdami z uwzględnieniem różnych warunków drogowych

– przegląd oznakowania – w szczególności w warunkach słabej widoczności oraz nocnych – skrzyżowań i przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych

– szeroką kampanię, wśród wszystkich grup wiekowych odnośnie noszenia elementów odblaskowych

– lobbowanie w „Wodach Polskich” celem zapewnienia bezpiecznego wypoczynku i rekreacji nad Kamienicą i Dunajcem (budowle hydrotechniczne – kaskady na rzece Kamienica, poprawa stanu wałów przeciwpowodziowych utwardzeniem ich górnej części, itp.) z jednoczesnym zagwarantowaniem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

– wywieranie wpływu na funkcjonowanie Straży Miejskiej celem zwiększenia efektywności i szybkości jej działania

– wybudowanie ścieżki i oświetlenia wzdłuż ogrodzenia cmentarnego na skarpie obok ul. Stolarskiej oraz utwardzenie dojazdu do tamtejszej bramy wejściowej

– wymianę nawierzchni przy ul. Królowej Jadwigi na odcinku od ul. E. Plater i ul. Kilińskiego

Kandydat na prezydenta Nowego Sącza, który startuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Gwiżdża „Samorządny Nowy Sącz” po wygranych wyborach zobowiązuje się wobec przedsiębiorców doprowadzić do obniżenia podatku od nieruchomości o 20 procent oraz do wykazania determinacji w realizacji programu „Tańsze Miasto”. Ponadto, aby uniknąć jakichkolwiek zobowiązań wobec zarządów spółek, które będą musiały wdrożyć ten program w życie oświadcza, że przez pięć lat nie będzie ubiegał się o urząd prezydenta miasta.

Agnieszka Michalik
Fot.: Agnieszka Michalik

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź