Wakacje czas start!

Dzisiaj w szkołach powiatowych odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Wicestarosta Antoni Koszyk wraz z radnym powiatowym Antonim Porębą spotkali się z młodzieżą i nauczycielami Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie. To szkoła, w której jest 100-procentowa zdawalność matury, a średnia ocen wszystkich klas to 4,20. Placówką kieruje dr Tomasz Walicki.

Czytaj również: Ceny paliwa w dół, promocja na Orlenie! -30 gr/l z kartą Vitay

Naukę w Liceum ukończyło w tym roku szkolnym 339 uczniów – mówił dyrektor dr Tomasz Walicki. – 32 z nich ma średnią ponad 5,0 co uprawnia ich do pobierania stypendium starosty nowosądeckiego. Dzisiaj 53 uczniów otrzymało wyróżnienie za średnią co najmniej 4,75. Jestem dumny z naszych uczniów. Doceniając i nagradzając ich sukcesy przypominam również, że oprócz średniej ocen liczy się przede wszystkim to, jakimi są ludźmi. Liczy się to, czy potrafią nieść pomoc innym, okazywać serce i dążyć do wyznaczonych celów. Dziękuję wszystkim uczniom za ich starania w mijającym roku szkolnym. Dziękuję również nauczycielom i pracownikom liceum za codzienną pracę i opiekę nad młodzieżą.

Najwyższa średnia w szkole to 5,69, a ogólna średnia wszystkich klas to 4,20.

Wyniki, które osiągają uczniowie Liceum w Grybowie świadczą zarówno o ich pracy i zdolnościach, ale również o wielkim zaangażowaniu nauczycieli – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Za Wami kolejny rok nauki, zgłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności. Cieszę się z Waszych osiągnięć i zaangażowania w różne pomocowe inicjatywy. To wszystko będzie procentowało w Waszym dalszym życiu. W imieniu starosty nowosądeckiego Marka Kwiatkowskiego dziękuję również nauczycielom za trud nauki i wychowania. Wszystkim życzę wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

Gratulacje złożył również radny powiatowy Antoni Poręba, podkreślając, że władze Powiatu Nowosądeckiego dbają o rozwój młodych ludzi i stwarzają im coraz lepsze warunki do nauki.

I jak widać to procentuje – mówił. – Wasze sukcesy i świetna opinia o szkole sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi chce się tutaj uczyć. Dostrzegają, że nie trzeba jechać do innych miast, aby móc być w nowoczesnej szkole, gdzie lekcje prowadzą nauczyciele z pasją. W imieniu starosty Marka Kwiatkowskiego gratuluję Wam osiągnięć. Dziękuję również dyrektorowi i wszystkim pracownikom Liceum!

W spotkaniu uczestniczył także burmistrz Grybowa Paweł Fyda, który podziękował nauczycielom, a uczniom pogratulował wysokich wyników.

Fot. Maria Olszowska

 

Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment