Wyłączą prąd, nawet na 10 godzin [Harmonogram prac]

Poniżej harmonogram przerw w dostawie energii elektrycznej na Sądecczyźnie związanych z modernizacją i konserwacją sieci energetycznej koncernu Tauron. W tym tygodniu na liście są miejscowości z terenu powiatu nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego, nowotarskiego oraz obszary w Nowym Sączu. 

Czytaj również: 600 mln złotych na modernizację sieci! Lepsze zasilenie na Sądecczyźnie

Nowy Sącz

Poniedziałek, 20 marca 2023 r.
07:00 – 14:00
w Nowym Sączu, ulica Zdrojowa, budynki numer 29P, 31E, 31F wraz z sąsiednimi.

Wtorek, 21 marca 2023 r.
07:00 – 15:00 w Nowym Sączu, cześć ulicy Tłoki od strony ulicy Węgierskiej.
08:00 – 14:00 w Nowym Sączu, ulica Raczkowskiego, Osiedlowa budynek numer 41B wraz z sąsiednimi, Nawojowska okolice cmentarza, Szkoły Muzycznej oraz budynki numer 216, 216A, 218 i okoliczne, ulica Marii Dąbrowskiej budynek numer 1.
09:00 – 14:00 w Nowym Sączu, ulica Chruślicka, budynki numer 57 i 55.

Piątek, 24 marca 2023 r.
08:00 – 09:30 w Nowym Sączu, budynek ulica Staszica 2, Jagiellońska 61, złącze kablowe nr 448

 

Powiat nowosądecki

Poniedziałek, 20 marca 2023 r.
08:00 – 13:00
w miejscowości Siołkowa, przysiółek Zagórze w kierunku Chodorowej
08:00 – 14:00 w miejscowościach: Kamionka Wielka, od okolic: Kościoła, Cmentarza w kierunku Boguszy, przysiółki: Bania, Rachelówka, Rozmusie oraz Mystków, przysiółek Skała i okolice
09:00 – 16:00 w części miejscowości Mokra Wieś, od centrum w kierunku Stronia, przysiółki: Zapotocze, Czarne Niwy, Polszczodrów, Bania oraz okolice szkoły

Wtorek, 21 marca 2023 r.
07:30 – 10:00 w miejscowości Jazowsko, pod górą przy drodze na Gruszów, budynki numer 484, 503, 506, 506A, 507 wraz z sąsiednimi.
08:00 – 10:00 w miejscowości Stróże, część osiedla Zawodzie, oraz budynki w stronę Białej Niżnej, okolice Zakładu Pogrzebowego Gryboś.
08:00 – 15:00 w Krynicy Zdroju, ulica Leśna, odbiorca zasilany ze złącza kablowego numer 291794, na końcu ulicy od strony lasu.
09:00 – 13:00 część miejscowości Roztoka Brzeziny, od strony Tropia i przysiółka Gomułka.

Środa, 22 marca 2023 r.
07:00 – 13:00 w Starym Sączu, ulica Partyzantów, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 349 i 274, budynki numer 54H i 54G.
07:30 – 14:30 w miejscowości Łącko, osiedla: Krakowska, od Kapliczki w „dół”, Pod Krakowską, Wolaki- dolna część, Myjakówka, Kopanie i okolice
08:00 – 12:00 w całej miejscowości Dubne
08:00 – 13:00 w miejscowości Zubrzyk, osiedle Nowa Wieś, okolice Kościoła, firmy Masspol, sklepu przemysłowego oraz budynki w kierunku Wierchomli.
08:00 – 14:00 w części miejscowości Kamionka Wielka, od okolic przysiółków: Janówka, Podlipa w kierunku cmentarza
09:00 – 13:00 w część miejscowości Świniarsko, złącza kablowe numery: 18274, 13377, 14823, 18320, okolice adresów: Świniarsko 616, 837, 861
12:00 – 14:00 w części miejscowości Kamionka Wielka, przysiółki: Zagroda, Bańcerówka, Surmówka Niżna i okolice

Czwartek, 23 marca 2023 r.
07:00 – 13:00 w Starym Sączu, ul. Źródlana, budynki numery: od 34 do 37 oraz 41 i okoliczne
07:30 – 14:30 w miejscowości Łącko, osiedla Browary, Jeżowa, Podjeżowa, Boniec i okolice.
08:00 – 12:00 w całej miejscowości Leluchów
08:00 – 09:00 w miejscowości Florynka osiedle Przebudowa, okolice stacji Orlen oraz Szkoły Podstawowej. Krótkotrwałe przerwy dla podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.
08:00 – 09:00 na granicy miejscowości: Marcinkowice, Rdziostów, przysiółek Zalesie i okolice
08:00 – 14:00 w miejscowości Rdziostów, budynki numery: 118, 145, 146, 150, 151 i okoliczne
09:00 – 13:00 w miejscowościach: Biczyce Górne, budynki numery: 138, 193, 200, 206 oraz Biczyce Dolne, budynki numery: 190, 223, 268 i okoliczne
12:00 – 14:00 na granicy miejscowości: Marcinkowice, Rdziostów, przysiółek Zalesie i okolice
12:30 – 14:00 w miejscowości Florynka osiedle Przebudowa, okolice stacji Orlen oraz Szkoły Podstawowej. Krótkotrwałe przerwy dla podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

Piątek, 24 marca 2023 r.
07:00 – 10:00 na granicy miejscowości: Koniuszowa, Librantowa, Piątkowa, Łęka Siedlecka, osiedla: Pustki, Olchówka, Kretówki, okolice Firmy Barbara.
07:00 – 09:00 w miejscowościach: Koniuszowa, Mogilno, Posadowa Mogilska od strony Mogilna
08:00 – 14:00 w miejscowości Wola Marcinkowska budynki o numerach od 1 do 7, 11, 12, od 20 do 24, 47, 49, 53, 56, 57, 58, 68, 71, 72, 76, 81 wraz z okolicznymi oraz w miejscowości Krasne Potockie budynek numer 121.
08:00 – 15:00 w części miejscowości Łabowa, od Bloku Nadleśnictwa w stronę Feleczyna
08:00 – 16:00 w miejscowości Łącko osiedla Lichnia, Łączki, Pasternia oraz od okolic Restauracji Pod Jabłonią w stronę Dunajca i okolice.
10:00 – 13:00 w miejscowości Krasne Potockie, osiedla Ciecierz, Kąty, Łazy i okolice oraz budynki od strony Woli Marcinkowskiej oraz część miejscowości Wola Marcinkowska od strony miejscowości Krasne Potockie.
13:00 – 16:00 na granicy miejscowości: Koniuszowa, Librantowa, Piątkowa, Łęka Siedlecka, osiedla: Pustki, Olchówka, Kretówki, okolice Firmy Barbara.
13:00 – 16:00 w miejscowościach: Koniuszowa, Mogilno, Posadowa Mogilska od strony Mogilna

 

Powiat limanowski

Poniedziałek, 20 marca 2023 r.
08:00 – 14:00 w miejscowości Stara Wieś, budynki od okolic Zespołu Szkół Numer 2 w kierunku Limanowej.
08:00 – 18:00 w miejscowościach: Konina, osiedla: Bulasy, Chudomięty oraz Niedźwiedź od strony osiedla Chudomięty
14:00 – 17:00 w miejscowości Stara Wieś, od okolic Zespołu Szkół numer 2 w stronę Limanowej oraz w stronę skrzyżowania z drogą na Siekierczynę.

Wtorek, 21 marca 2023 r.
07:00 – 09:00 w Limanowej, Lipowe, część ulicy Krakowskiej od ulicy Zadziele do okolic sklepu Elektret, część ulicy Kwiatowej i Zadziele od strony ulicy Krakowskiej oraz w Słopnicach osiedle Przylaski, Rola Górna, część osiedla Papierzówka i okolice. Krótkotrwałe przerwy dla podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.
08:00 – 15:00 w miejscowości Słopnice, osiedle Do Kaima i okolice
15:00 – 18:00 w Limanowej, Lipowe, część ulicy Krakowskiej od ulicy Zadziele do okolic sklepu Elektret, część ulicy Kwiatowej i Zadziele od strony ulicy Krakowskiej oraz w Słopnicach osiedle Przylaski, Rola Górna, część osiedla Papierzówka i okolice. Krótkotrwałe przerwy dla podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

Środa, 22 marca 2023 r.
08:00 – 14:00 w części miejscowości Młyńczyska, od strony Roztoki, osiedla: Jeżowa Woda, Folwark i okolice
08:00 – 16:00 w części miejscowości Słopnice, osiedla: Przylaski, Rola Górna, i okoliczne
08:00 – 16:00 w części miejscowości Słopnice, osiedla: Biała Noga, Papierzówka, Rola Dolna, Zapotok, i okoliczne

Czwartek, 23 marca 2023 r.
07:00 – 09:00 w miejscowościach: Jodłownik, osiedle Markuszowa oraz Janowice, osiedla: Borek, Zagórznie i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
07:30 – 08:30 w części miejscowości Niedźwiedź, Koninki, osiedla: Domagaly, Dziołek, Bulasy, Chudomięty, Maciejki, Michalczewscy, Krzany, Szwaje, Lachy, Witów, Cieluchy, Zające, Pazerówka, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego
08:00 – 15:00 w części miejscowości Siekierczyna, Kanina, osiedla: Raszówki, Klimki, i okoliczne
13:00 – 14:00 w części miejscowości Niedźwiedź, Koninki, osiedla: Domagaly, Dziołek, Bulasy, Chudomięty, Maciejki, Michalczewscy, Krzany, Szwaje, Lachy, Witów, Cieluchy, Zające, Pazerówka, i okoliczne, krótkotrwałe przerwy dla podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego
14:00 – 16:00 w miejscowościach: Jodłownik, osiedle Markuszowa oraz Janowice, osiedla: Borek, Zagórznie i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

Piątek, 24 marca 2023 r.
08:00 – 14:00 w miejscowości Młyńczyska, osiedla Folwark, Pod Górą, Smrekówka, okolice cmentarza, Kościoła, Sklepu Pokusa oraz budynki numer 145, 67, 168, 88, 186, 183, 23 i okoliczne.
08:00 – 15:00 w części Limanowej, część ulicy Mordarskiej, Rachwała, w stronę torów
08:00 – 15:00 w miejscowości Korsna, osiedle Buczkówka oraz budynki numer 19 i 129 oraz w gminie Iwkowa, w miejscowości Dobrociesz osiedle Granice 79, 26, 24, 64, 10, 75, 68, 158, 97, 7, 21, 22, 86 i okoliczne.

 

Powiat gorlicki

Poniedziałek, 20 marca 2023 r.
08:00 – 12:00 w miejscowości Uście Gorlickie, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 10782, 107878, 20039, KRS364925 w okolicy budynku numer 372 przy drodze powiatowej z Uścia Gorlickiego do Kunkowa.
08:30 – 11:30 na granicy miejscowości: Dominikowice, Kryg- przysiółek Podlesie i okolice

Wtorek, 21 marca 2023 r.
08:00 – 10:30 w miejscowości Szymbark, osiedle Łęgi, od Arki przy drodze krajowej do granicy z Ropą
10:00 – 14:00 w miejscowości Jankowa, od okolic Stacji Kolejowej w stronę mostu na rzece Biała oraz okolice firmy Polfin.
10:30 – 12:30 w miejscowości Siary, od szkoły do numeru 30

Środa, 22 marca 2023 r.
08:00 – 11:00 w miejscowości Kobylanka, od okolic warsztatu samochodowego Pietrzycki w kierunku centrum miejscowości oraz w kierunku Libuszy. Okolice sklepu Mixpol.
10:30 – 13:00 w Gorlicach, ulica Dukielska osiedle od stacji paliw kolejno do budynku numer 121 i okoliczne. Okolice siedziby firmy Seguro Detailing i restauracji Elite 2.

Czwartek, 23 marca 2023 r.
08:00 – 10:00 w miejscowości Ropica Polska, budynki od numeru 302 i Restauracji Tarasowa kolejno do budynku numer 12 i okoliczne.

Piątek, 24 marca 2023 r.
08:00 – 10:00 w miejscowości Bobowa, przysiółek Na Berdechowie ulica Brzozowa i część ulicy Zamczysko, budynki numer 27, 13, 46 i sąsiednie.
08:00 – 12:00 w miejscowości Nowica, odbiorca zasilany ze złącza kablowego numer 20918 w okolicy budynku numer 63A.
08:30 – 13:30 w miejscowości Bobowa ulica Pławienka, Słonecznikowa i okolice.
08:30 – 14:00 w Bobowej przysiółek Na Berdechowie, ulica Brzozowa budynki 19, 21, 30, 32, 34 oraz odbiorcy zasilani ze złącza kablowego numer 18846.

 

Powiat nowotarski

Poniedziałek, 20 marca 2023 r.
08:30 – 14:00 w miejscowości Maruszyna, ulica Jana Pawła II budynki z numerami nieparzystymi od 81 do 115 oraz z numerami parzystymi od 118 do 176.
08:30 – 17:00 w miejscowości Skawa, okolice Sklepu ,,Tani” i dawnej Mleczarni

Wtorek, 21 marca 2023 r.
07:30 – 08:00 w miejscowościach: Nowy Targ, część osiedla Oleksówki, od Długiej Polany w kierunku Turbacza oraz Waksmund, ul. Partyzantów od strony Oleksówek- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania
08:00 – 13:30 w miejscowości Skawa, odbiorcy zasilani ze złączy kablowych numer 3110, 5069, 22244, budynki numer 83A, 83B i sąsiedni.
08:00 – 14:00 w miejscowości Jabłonka, ulice: Krakowska, od piekarni GS-u w kierunku cmentarza, Jana Pawła ll i Potokowa- w okolicy kościoła
08:30 – 14:30 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, rola Smalcówka i okolice
09:00 – 12:00 w miejscowości Waksmund, ul. Nowotarska, od numeru 77 do 113
11:00 – 14:00 w miejscowości Waksmund, ulice: Podtatrzańska, Jana Pawła II, Nowotarska, od numeru 175 do 187 i od 182 do 202
18:00 – 18:30 w miejscowościach: Nowy Targ, część osiedla Oleksówki, od Długiej Polany w kierunku Turbacza oraz Waksmund, ul. Partyzantów od strony Oleksówek- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

Środa, 22 marca 2023 r.
08:00 – 10:00 w miejscowościach: Frydman oraz Falsztyn od strony zalewu
09:00 – 14:00 w miejscowości Ciche, numery: od 588 do 605 oraz 619 i 631.

Czwartek, 23 marca 2023 r.
08:30 – 14:30 w Rabce-Zdroju, ul. Kasprowicza
14:00 – 16:00 w miejscowościach: Frydman oraz Falsztyn od strony zalewu

Piątek, 24 marca 2023 r.
08:30 – 11:30 w miejscowości Rabka Zdrój, ulica Dietla, Cicha, Rudnika, Nowy Świat okolice Kina.
08:30 – 11:30 w części miejscowości Rabka – Zdrój, okolice ulic: Dietla, Cicha, Rudnika, Nowy Świat, okolice Kina.
08:30 – 14:00 w Nowym Targu, ulica Józefowicza, sklep spożywczy, okolice Zespołu Szkół Technicznych.
09:00 – 14:00 w części miejscowości Ciche, numery od 109 do 134.
09:30 – 15:30 w miejscowości Spytkowice, odbiorca zasilany ze złącza kablowego numer 11738 na przeciwko budynku numer 172E.

Źródło i fot. Tauron

 

Komentarze Facebook
Comments (0)
Add Comment