miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Ucz się u mistrza! Testuj i korzystaj

0 1 500

Jesteś mikro, małym, średnim przedsiębiorcą lub prowadzisz działalność na własny rachunek w Małopolsce? Świadczysz usługi w branży kosmetycznej, fryzjerskiej, gastronomicznej lub hotelarskiej? Chcesz rozwijać pracowników? Weź udział w testowaniu nowej formy kształcenia osób dorosłych – uczenia w miejscu pracy i uzyskaj na nią dofinansowanie w projekcie „Ucz się u mistrza”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Rekrutacja trwa.

Czytaj również: Jest kasa na aktywizację! Sądecki Urząd Pracy zaprasza

Kształcenie dla fachowców
Uczenie w miejscu pracy to krótka forma kształcenia, adresowana do fachowców z doświadczeniem, którzy szybko chcą się dokształcić w wąskiej specjalności. Pozwala zdobyć lub poszerzyć pojedyncze umiejętności zawodowe pod okiem innego doświadczonego fachowca z branży w relacji 1 na 1 w miejscu pracy. Uczeń ma możliwość obserwacji mistrza przy pracy oraz samodzielnego wykonywania zadań pod jego okiem.

– Dzięki udziałowi w tym unijnym projekcie pracodawcy mają możliwość wysłania pracownika do innego przedsiębiorcy z branży, gdzie pod okiem fachowca zdobędzie konkretne umiejętności, które wykorzysta w swoim miejscu pracy. Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie „Ucz się u mistrza” – zachęca wicemarszałek Józef Gawron.

Dofinansowanie 80%
W projekcie zostanie wykorzystany sprawdzony system dofinasowania usług rozwojowych. Przedsiębiorca zainteresowany dokształceniem pracowników z wykorzystaniem uczenia w miejscu pracy może zamówić bony, które będą dofinansowane w 80%. Sam – korzystając z regionalnej bazy usług uczenia w miejscu pracy – wybierze oferty, z których chce skorzystać lub wysłać na nie swoich pracowników. Za usługi zapłaci bonami, które otrzymał w projekcie. 

Limity bonów dla uczestników
Dofinansowanie w projekcie „Ucz się u mistrza” przekazywane jest przedsiębiorcy (Klientowi) w oparciu o system bonowy. Wartość bonu za godzinę usługi uczenia w miejscu pracy wynosi 100 zł. Jeden przedsiębiorca (NIP) może otrzymać maksymalnie 180 bonów o wartości 18 000 zł (wsparcie to jest pomocą de minimis). Na uczenie jednej osoby (PESEL) można wydać maksymalnie 120 bonów o wartości 12 000 zł. Wymagany wkład własny przedsiębiorcy: 20% wartości zamówionych bonów

Podwójny zysk
Każdy przedsiębiorca biorący udział w projekcie zyskuje podwójnie. Z jednej strony ma szansę dokształcić pracowników – doświadczonych fachowców – wykorzystując dofinansowanie unijne. Z drugiej strony może stać się współautorem nowej formy kształcenia osób dorosłych. Jako jeden z pierwszych w swojej branży będzie miał okazję sprawdzić w praktyce nową usługę i podzielić się swoją opinią na jej temat. Wszystkie zebrane od przedsiębiorców uwagi posłużą do wypracowania ostatecznego kształtu uczenia w miejscu pracy i sposobu jego finansowania ze środków publicznych w przyszłości. Zostaną też wykorzystane w rekomendacjach do wprowadzenia uczenia w miejscu pracy do szerokiego stosowania, jako nowej formy kształcenia osób dorosłych.

Informacje i zgłoszenia
Wszystkie informacje na temat udziału w projekcie, w tym bazę usług uczenia w miejscu pracy i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej projektu (KLIK).

Jeżeli chcesz wziąć udział w tworzeniu nowej formy uczenia dorosłych i masz zamiar dokształcić swoich pracowników, zapraszamy do kontaktu: tel. 12 619 85 12, 690 260 846, 12 619 84 89, 690 260 948, e-mail: umistrza@wup-krakow.pl.

Projekt „Ucz się u mistrza” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8. Rynek pracy; Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian; Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Typ B i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Budżetu Państwa.

Źródło: malopolska.pl

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź