miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

Uzyskaj dofinasowanie z ZUS i popraw warunki BHP w swojej firmie

0 320

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na projekty, które dotyczą utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej i będą realizowane w 2025 roku. Płatnicy składek mogą otrzymać dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy. Na ten cel ZUS przeznaczył łącznie 120 mln złotych.

 Zobacz również: Ta szkoła robi furorę! Tłumy na Dniach Otwartych w Nawojowej

Termin składania wniosków o dofinansowanie mija  27 marca 2024 roku.

W konkursie każdy płatnik składek może zyskać dofinansowanie nawet do 80% wartości projektu, ale nie więcej niż 300 tys. złotych. Warunkiem jest, aby spełnił wszystkie wymagania określone w regulaminie konkursu. Przede wszystkim nie może:

  • zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • zalegać z opłacaniem podatków,
  • być w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w czasie likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Płatnik składek może otrzymać dofinansowanie nie częściej niż raz na 3 lata od dnia:

  • wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania,
  • zwrotu dofinansowania, do którego płatnik był zobowiązany.

ZUS wybierze projekty, które:

  • poprawią bezpieczeństwo pracy,
  • zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
  • zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Projekty dotyczyć mogą m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem i drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Wniosek o dofinansowanie z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem strony https://prewencja.zus.pl/

Ważne! Wnioski złożone po terminie naboru nie zostaną rozpatrzone.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty można pobrać pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS.

Pytania można wysyłać elektronicznie na e-mail: konkurs@zus.pl

Fot, źródło: ZUS

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź