miastoNS
Portal informacyjny | Nowy Sącz

W 2023 r. bez większych zmian w umowach o dzieło

0 315

Najwięcej umów o dzieło zgłosili płatnicy składek, którzy prowadzą działalność w zakresie informacji i komunikacji. W 2023 r. wykonawcami tych umów najczęściej byli mężczyźni w wieku 30-39 lat. Ponad 10 proc. umów o dzieło zgłoszono w Małopolsce.

Czytaj również: Jaką wartość ma pracownik z niepełnosprawnością w miejscu pracy?

Od 2021 r. płatnicy składek informują ZUS o zawartych umowach o dzieło, wykorzystując do tego formularz RUD. Zgromadzony na tej podstawie rejestr służy celom statystyczno-analitycznym.

W ubiegłym roku przekazano do ZUS 1,2 mln formularzy RUD, na których zgłoszono 1,6 mln umów o dzieło. Porównując do 2022 r. nie było dużych zmian w strukturze podmiotów, które zgłosiły umowy o dzieło i ich wykonawców.

Umowy o dzieło w Małopolsce
Najwięcej umów o dzieło zawarto w województwie mazowieckim (25,16 proc.), na drugim miejscu uplasowało się województwo śląskie (11,13 proc.), na trzecim zaś województwo małopolskie (10,12 proc.).

W Małopolsce płatnicy składek najczęściej umowy o dzieło zawierali w ramach działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – ponad 22,12 proc. ogółu. Kolejne sekcje PKD to działalność związana z komunikacją i informacją – 10,85 proc. i pozostała działalność usługowa na poziomie 9,59 proc.

 

Komentarze Facebook
Zobacz również

Zostaw odpowiedź